Ciutadans

Diccionari mèdic

  • Laringitis

    És una inflamació de la laringe, espai que comunica la boca amb la tràquea, on se situen les cordes vocals. És produïda, principalment, per un virus. Però en ocasions pot ser una al·lèrgia, químics irritants, l’ús excessiu de la veu o si es fuma molt. Els símptomes de la laringitis són irritació o sequedat del coll, ronquera, febre i ganglis limfàtics inflamats.

  • 1