Ciutadans

Diccionari mèdic

  • Raspera

    Irritació al coll que dóna una sensació de raspor. Es caracteritza per la sequedat i l’enrogiment de la veu.. Normalment ve acompanyada per una dificultat d’empassar.

  • Refredat

    És la denominació genèrica d’un grup de malalties freqüents, causades normalment per virus. Tenen un grau de contagi alt a través de l’aire (tos i esternuts) o per contacte físic (mocadors, coberts per dinar, etcètera). El fet de prendre determinades precaucions com tapar-se la cara en esternudar o rentar-se les mans de manera freqüent pot ajudar a prevenir la malaltia o, més aviat, la seva transmissió. Els tres símptomes més freqüents d’un refredat són la congestió nasal, la rinorrea i l’esternut.

  • Rinitis

    És una inflamació del revestiment mucós del nas, que es caracteritza clínicament per un o més símptomes: rinorrea, esternut, picor nasal, congestió i secreció postnasal. Aquelles persones que pateixen aquest tipus d’al·lèrgia han d’evitar prats en període de floració.

  • 1