Ciutadans

Diccionari mèdic

  • Sagnat nasal

    El sagnat nasal és molt freqüent i les causes més comunes són el trauma nasal, les rinitis o la respiració d’aire excessivament sec. Una gran quantitat de sagnats nasals tenen lloc sense cap causa aparent. La majoria procedeixen de l’envà nasal i generalment són fàcils de parar. En determinades persones els sagnats nasals procedeixen de les àrees més profundes del nas, i aquests sagnats, que són menys freqüents, són molt és difícils de tallar.

  • 1