Ciutadans

Diccionari mèdic

  • Broncopneumònia

    És un procés inflamatori, gairebé infecciós, que afecta l’aparell respiratori, en concret els bronquis i els pulmons. Els símptomes que solen aparèixer són febre, freqüència respiratòria agitada i gemec al pit om asmàtic.

  • Bronquitis

    És una inflamació dels bronquis deguda, normalment, a un virus, un bacteri o un refredat mal curat. Es caracteritza per la generació de mucositat. Els signes primaris i els símptomes són la dispnea i la tos lleu i persistent que pot o no produir mucositat.

  • Bulímia

    Trastorn psicològic que es caracteritza per la necessitat d’una ingesta compulsiva d’aliments. Normalment, va acompanyat d’un sentiment de culpabilitat que acostuma a acabar amb un vòmit provocat. Aquesta malaltia sol associar-se a l’anorèxia.

  • 1