Ciutadans

Diccionari mèdic

  • Faringitis

    És un inflamació aguda o crònica de la part que revesteix la faringe. Normalment, s’acompanya de símptomes com deglució difícil, febre i amígdales inflamades.

  • Fibromiàlgia

    És una síndrome crònica que es caracteritza per un dolor difús, cansament i altres símptomes. No és contagiosa, i recents estudis semblarien indicar que pot haver-hi una predisposició genètica.

  • 1