Ciutadans

Diccionari mèdic

 • Ictus

  És una alteració brusca de la circulació de la sang al cervell. Els símptomes es presenten de manera sobtada. Si s’actua RÀPID es poden evitar seqüeles: si el pacient no pot RIURE (degut a la paràlisi de la meitat de la cara) i torça la boca, si no pot AIXECAR els dos braços (degut a la falta de força de les extremitats d’una meitat del cos) o no pot PARLAR (té dificultat a articular paraules). Si la persona té algun d’aquest tres símptomes, és probable que tingui un ICTUS, i l’hem de portar DE PRESSA.

  R-IURE
  A-IXECAR
  P-ARLAR
  I-CTUS
  D-E PRESSA

 • Insomni

  És un desordre del son que impedeix dormir durant períodes llargs de temps. Fins i tot pot impedir que la persona que ho pateix s’adormi per complet.

 • Isquèmia

  La isquèmia crònica és la situació clínica caracteritzada per una aportació deficitària al rec sanguini i, conseqüentment, una disminució d’oxigen. Aquest trastorn pot causar la mort cel•lular i del teixit al qual pertany (necrosi). Els símptomes que causa una isquèmia són opressió al pit, sensació de falta d’oxigen, fatiga i dolor a la part inferior dels braços.

 • 1