Ciutadans

Salut al Barri

Salut al Barri és la revista del Consorci Sanitari Integral adreçada als ciutadans. Està impulsada des de l’atenció primària. La seva finalitat és difondre informació de salut i fomentar bons hàbits que repercuteixen de forma positiva en la salut de població, a través de la prevenció i l’educació sanitària. D’aquesta manera s’obre un canal més per apropar els nostres professionals a la nostra població de referència. L’Hospitalet (versió digital): ISSN 2014-699X. Barcelona (versió digital): ISSN 2014-6981.