Unitat d'Atenció al Ciutadà

Presentació

La Unitat d'Atenció al Ciutadà atén els vostres suggeriments, reclamacions i agraïments per millorar la qualitat dels nostres serveis. Vetllem pel compliment de la Carta de Drets i Deures dels Ciutadans en relació a la salut i l'atenció sanitària. Recollim la percepció dels clients i les seves expectatives en relació als serveis que presten els nostres centres, per tal d'identificar possibles àrees de millora i informar-ne periòdicament als responsables.

Bústies de suggeriments, agraïments i reclamacions

Teniu al vostre abast bústies de suggeriments i propostes de millora a diferents indrets dels centres.

Unitats d'Atenció al Ciutadà