Docència

Formació sanitària especialitzada (MIR i IIR)

Actualment el Consorci Sanitari Integral té quatres unitats docents de Medicina (MIR) i dues multiprofessionals (MIR i IRR) acreditades pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ofereixen les següents especialitats docents:

Especialitats docents

Places acreditades

Residents actuals
Anestesiologia i Reanimació (MIR) 1 4
Cirurgia General i Aparell Digestiu (MIR) 2 6
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (MIR) 2 6
Geriatria (MIR) 2 4
Medicina Interna (MIR) 2 8
Medicina Familiar i Comunitària-ACEBA (MIR) 2 8
Infermeria Familiar i Comunitària-ACEBA (IIR) 1 2
Infermeria Geriàtrica (IIR) 3 1
Infermeria Obstetricoginecològica (IIR) 3 6
Obstetrícia i Ginecologia (MIR) 1 4


A més, participa en la formació de metges especialistes de Medicina Familiar i Comunitària en les següents unitats docents associades:

Unitats docents

Places acreditades

Residents actuals

Costa de Ponent

Barcelona ciutat - ICS

10

6

38

16

Responsables de les unitats docents i guies per a residents

Informació per a nous residents del Consorci Informació per a residents nacionals externs

Anestèsia i Reanimació (MIR)

Natalia Montero

nmontero(ELIMINAR)@csi.cat

Guia del resident

Itinerari formatiu

Protocol supervisió

Cirurgia General (MIR)

Gonzalo Galofré

Verònica González

 ggalofre(ELIMINAR)@csi.cat

vgonzalez(ELIMINAR)@csi.cat

Guia del resident

Itinerari formatiu

Protocol supervisió

Aparell Digestiu (MIR)

Mercè Navarro

mnavarro(ELIMINAR)@csi.cat 

Guia del resident

Itinerari formatiu

Protocol supervisió

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (MIR)

Àlex Santamaria

Vanesa Vega

asantamaria(ELIMINAR)@csi.cat

vvega(ELIMINAR)@csi.cat

Guia del resident

Itinerari formatiu

Protocol supervisió

Geriatria (MIR)

Évora Betancor

ebetancor(ELIMINAR)@csi.cat

Guia del resident

Itinerari formatiu

Protocol supervisió

Medicina Interna (MIR)

Teresa Casanova

Gemma Calvo

tcasanova(ELIMINAR)@csi.cat

gemma.calvo(ELIMINAR)@sanitatintegral.org

Guia del resident

Itinerari formatiu

Protocol supervisió

Medicina Familiar i Comunitària (MIR)-ACEBA Gemma Férriz gferriz(ELIMINAR)@csi.cat Guia del resident
Infermeria Familiar i Comunitària (IIR)-ACEBA Anna Blasí ablasi(ELIMINAR)@csi.cat Guia del resident

Medicina Familiar i Comunitària (MIR)-Costa Ponent

Sara Pintado

spintadol(ELIMINAR)@csi.cat

Planificació de rotacions

Medicina Familiar i Comunitària (MIR)-Barcelona Ciutat - ICS Núria Ros nrosd(ELIMINAR)@csi.cat Guia del resident

Obstetrícia i Ginecologia (MIR)

Susanna Fernández

sfernandezga(ELIMINAR)@csi.cat

Guia del resident

Itinerari formatiu

Protocol supervisió

Infermeria Obstetricoginecològica (IIR)

Maria Cerdan

mcerdanj(ELIMINAR)@csi.cat

Guia del resident

Itinerari formatiu

Protocol supervisió

Infermeria Geriàtrica (IIR) Mercedes Garcia mercedes.garcia(ELIMINAR)@csi.cat

Guia del resident

Itinerari formatiu

Protocol supervisió

Contacte

Cap d'estudis de formació especialitzada: Évora Betancor - ebetancor(ELIMINAR)@csi.cat

Secretària de Docència:  Anna López - docencia(ELIMINAR)@csi.cat - Telèfon: 93 553 12 00, extensió 7085.