Professionals

Treballeu amb nosaltres

 • • Publicada el 24/02/2020 - BET/0520

  Facultatiu/iva Adjunt/a d'Endocrinologia i Nutrició

  • Centre: Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi i Hospital General de L'Hospitalet
  • Lloc de treball: Facultatiu/iva Adjunt/a d'Endocrinologia i Nutrició
  • Tipus de contracte: Temporal
 • • Publicada el 28/01/2020 - BET/0220

  Infermers/es Atenció Residencial

  • Centre: Residència Collblanc Companys Socials (RCCS)
  • Lloc de treball: Infermers/es Atenció Residencial
  • Tipus de contracte: Temporal
 • • Publicada el 21/01/2020 - BET/0120

  Infermers/es d'hemodiàlisi

  • Centre: Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
  • Lloc de treball: Infermers/es d'hemodiàlisi
  • Tipus de contracte: Temporal renovable
 • • Publicada el 17/12/2019 - BET/0319

  Facultatiu/iva Adjunt/a del Servei d'Urgències

  • Centre: Centre d'Atenció Integral Hospital Dos de Maig
  • Lloc de treball: 2 Facultatius/ives Adjunts/es del Servei d\'Urgències
  • Tipus de contracte: Temporal de llarga durada
 • • Publicada el 17/12/2019 - BET/4119

  Facultatius/ives adjunts/es d'Urgències

  • Centre: Hospital Sant Joan Despí Moises Broggi i Hospital General de l’Hospitalet
  • Lloc de treball: Facultatius/ives adjunts/es d\'Urgències
  • Tipus de contracte: Contracte temporal de llarga durada.
 • Protecció de dades

  En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei, us informem que les vostres dades recollides en el portal www.csi.cat, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del Consorci Sanitari Integral amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats, informar-vos dels productes, activitats i serveis sanitaris, així com per a dur a terme estudis estadístics per millorar els serveis sanitaris prestats als usuaris. En aquest sentit, consentiu de forma expressa a que les vostres dades siguin tractades pel Consorci Sanitari Integral amb les finalitats indicades anteriorment.

  Així mateix us informem que podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Unitat d'Átenció al Ciutadà en el centre del Consorci Sanitari Integral on es facin el serveis sol·licitats.