Avís legal

El lloc web www.csi.cat és un domini d'internet de titularitat del Consorci Sanitari Integral.

Recomanacions d'accés:
  • Navegadors a fer servir: Internet Explorer versió 5.5 (o superior), Mozilla Firefox, Chrome, Safari i Opera.
  • Resolució: 1024x768 píxels

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense l'autorització prèvia del Consorci Sanitari Integral.

Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei, us informem que les vostres dades recollides en el portal www.csi.cat, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del Consorci Sanitari Integral amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats, informar-vos dels productes, activitats i serveis sanitaris, així com per a dur a terme estudis estadístics per millorar els serveis sanitaris prestats als usuaris. En aquest sentit, consentiu de forma expressa a que les vostres dades siguin tractades pel Consorci Sanitari Integral amb les finalitats indicades anteriorment.

Així mateix us informem que podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Unitat d'Átenció al Ciutadà en el centre del Consorci Sanitari Integral on es facin el serveis sol·licitats.

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem de les nostres dades identificatives:

Consorci Sanitari Integral
Av. de Josep Molins, 29-41
08906 - L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 333 00 97
Fax: 93 552 05 27