Endocrinologia i Nutrició 

Presentació

Maria Mercè Albareda Riera

L’especialitat d’Endocrinologia i Nutrició cobreix les malalties relacionades amb les glàndules endocrines i les relacionades amb la nutrició. Comparteix aquesta doble activitat tant a l’hospital com en consultoris extrahospitalaris. Pel seu treball necessita una col·laboració molt bona amb els centres d’assistència primària.
Atén la població a partir dels 15 anys.
El servei reparteix l’activitat entre l’hospitalització, les consultes externes hospitalàries, l’hospital de dia i els consultoris d’assistència especialitzada.

Maria Mercè Albareda Riera

Coordinador assistencial
 • Lluís Vila Ballester

Cap clínic
 • Carmen Asensio Ortega

Responsable de l’equip de dietistes i del procés de nutrició
 • Maria Lecha Benet

Responsable de la Unitat funcional d’educació diabetològica
 • Mercè Lara Campos

Coordinadora de la Unitat funcional d’Obesitat i Cirurgia Bariàtrica
 • Paula García Sancho de la Jordana

Gestor de casos de la Unitat funcional d’Obesitat i Cirurgia Bariàtrica
 • Christian Munné Diaz

Equip
 • Aida Palmira Vásquez Iñíguez

 • Amaya Peñalva Arigita

 • Anna Sansano Algueró

 • Beatriz Suero

 • Cristina López

 • Gemma Francisco Expósito

 • Humberto Navarro Martínez

 • Irela López Cobo

 • Jessica Guzman

 • José Antonio Mestrón Pérez

 • Manel Sahún de la Vega

 • Maria del Mar Torreño

 • Nara Daifuru

 • Natàlia Cugat

 • Núria Regincós Giner

 • Pedro Alejandro Gil Millán

 • Rosa Prats Farreras

 • Sara Torrejón Jaramillo

 • Silvia Martín Grillo

 • Susana Reig Gàzquez

 • Yolanda Torres Muñoz

Patologies més prevalents

 • Diabetis

  La diabetis és una malaltia que afecta el 13% de la població, encara que una tercera part no sap que la té. Hi ha dos tipus de diabetis: la tipus 1 i la tipus 2.

  La diabetis tipus 1 és molt menys freqüent que la tipus 2 i acostuma a iniciar-se abans dels 35 anys, però també pot afectar gent més gran. La malaltia consisteix en una manca de producció d’insulina per part del pàncrees quan aquest s’ha vist malmès per una agressió autoimmunitària, és a dir per un atac de les pròpies defenses de la persona, que per error han destruït les cèl·lules que produeixen insulina. Així que es diagnostica cal un tractament amb insulina. S’ha avançat molt en els sistemes d’injecció de la insulina i del control de la glucèmia, el que ha facilitat i millorat notablement el control de la diabetis i la qualitat de vida dels pacients.

  La diabetis tipus 2 acostuma a aparèixer a partir dels 40 anys i està molt relacionada amb l’obesitat, tot i que també té un cert component hereditari. Encara que el pàncrees fabrica insulina, aquesta no es prou efectiva i cal un tractament amb fàrmacs no insulínics (pastilles o injeccions), que contribueixen a baixar o normalitzar els nivells de glucèmia (glucosa a la sang). En la diabetis sempre és molt important conèixer bé els aliments i cuidar molt el tipus d’alimentació. La gran majoria de persones amb diabetis tipus 2 també pateixen obesitat (al voltant del 80%) i perdre pes ajuda a millorar el control. La diabetis mal controlada amb els anys pot generar tot un seguit de complicacions. El tabac, el colesterol i la hipertensió augmenten el risc d’algunes complicacions, per la qual cosa és molt important controlar tant el colesterol com la hipertensió, i abandonar el tabac.

   

  Les noves tecnologies han contribuït de forma significativa a la millora del control de la diabetis.
  • Perfussors continus d’insulina subcutània (bombes d’insulina)
  • Sensors de glucosa
  • Sistemes de nansa tancada
  • Apps i plataformes de gestió de dades.
  • Buscadors d’informació de la diabetis (webs, Apps, Blogs)
  • Les associacions de pacients resulten molt útils quan es pateix una malaltia crònica com la diabetis. L’enllaç de l’Associació de Diabetis Catalunya és: http://adc.cat

   

 • Malalties de la tiroide

  Una tercera part dels pacients que venen a les consultes del Servei d’Endocrinologia i Nutrició pateixen algun problema de la tiroide. En general, les malalties de la tiroide afecten quasi tres vegades més les dones que els homes.

  Nòduls de la tiroide. Per ecografia es podria veure que al voltant del 30% de les persones té algun tipus de nòdul. Tot i així, la gran majoria no tenen rellevància. Habitualment cal estudiar-los quan es detecten per palpació manual del coll.

  Alteracions del funcionament de la tiroide. Quan la glàndula treballa menys del que li correspon parlem d’hipotiroïdisme. Pot afectar al voltant del 5% de la població i la causa més freqüent és una inflamació per agressió de les pròpies defenses (tiroïditis autoimmunitària), que ataquen i lesionen la glàndula tiroide. L’hipertiroïdisme és just el contrari: hi ha un excés de producció d’hormones tiroïdals. Las seva freqüència és molt més baixa, no arriba al 0,5% de la població. La freqüència de les malalties que alteren la funció de la tiroide augmenta amb l’edat.

   

 • Obesitat

  En els darrers anys està augmentant de manera preocupant la prevalença de l’obesitat. Gairebé la meitat de la població té un excés de pes (un 15% té obesitat i un 35%, sobrepès). Preocupa, especialment, aquest augment entre la població infantil: més de la tercera part dels nens tenen un excés de pes i quasi un 13%, obesitat. A les consultes es veuen les obesitats més greus (obesitats extremes) o amb més complicacions. Encara que la genètica pot jugar algun paper com a causa de l’obesitat, els mals hàbits alimentaris i el sedentarisme (manca d’exercici) en són la causa més important.