CAE Ronda la Torrassa

CAE Ronda la Torrassa

Reumatologia

Delia Reina SanzReumatòloga. Cap de servei

dreinas@csi.cat

Presentació

Delia Reina Sanz Reumatòloga. Cap de servei

El reumatòleg es fa càrrec del diagnòstic i el tractament de les malalties musculoesquelètiques i autoimmunitàries sistèmiques. 

Com a Servei referent al seu territori, està present a l’Hospital de Sant Joan Despí (HSJD) i l’Hospital General de l’Hospitalet (HGH), i  als centres d’atenció especialitzada (CAE) de Sant Feliu, Torrassa i Cornellà. També té relació amb els metges de família mitjançant consultories periòdiques.  

 

Atén la població de referència a partir dels 18 anys, i cobreix totes les àrees de l’especialitat, a excepció de la reumatologia pediàtrica. Cobreix: patologia reumàtica inflamatòria com és l’artritis reumatoide o l’artrits psoriàsica; gota; connectivopaties com l’esclerosi sistèmica o el lupus eritematós sistèmic; patologia de parts toves. Contempla el maneig multidisciplinar dels pacients, col·laborant amb d’altres especialitats. 

El Servei de Reumatologia està format per reumatòlegs referents nacionals en diferents àrees de l’especialitat i una infermera clínica experta:
 • Osteoporosi (Daniel Roig i Dacia Cerdà) 
 • Vasculitis (Paula Estrada) 
 • Malalties autoimmunes sistèmiques (Sergi Heredia) 
 • Espondiloartritis (Delia Reina) 
 • Ecografia articular (Óscar Camacho, Paula Estrada, Vanessa Navarro i Delia Reina) 
 • Capil·laroscòpia (Sergi Heredia) 

 

Equip

Delia Reina Sanz Reumatòloga. Cap de servei

Adjunts (Reumatòlegs)
 • Dacia Cerdà Gabaroi

  Doctora en Medicina

 • Daniel Roig Vilaseca

  Doctor en Medicina

 • Paula Valentina Estrada Alarcón

 • Sergi Heredia Martín

 • Vanessa Andrea Navarro Ángeles

 • Óscar Armando Camacho Alcázar

Hospitalització

El servei ingressa patologia reumàtica descompensada que precisa d´un estudi o tractament que no es pugui fer ambulatòriament. La reumatologia és una especialitat principalment ambulatòria.

Ambulatòria

La reumatologia és una especialitat principalmen ambulatòria. Disposa de consultes especifiques per a determinades patologies. En concret té agendes compartides amb els Serveis de Dermatologia (consulta d’artritis psoriàsica a l’HSJDMB i al CAE Torrassa) i Oftalmologia (consulta d´uveïtis a HSJDMB). 

 

Gabinets de proves

El servei duu a terme proves diagnòstiques com són la capil·laroscòpia i l’ecografia musculoesquelètica, i fa ús del microscopi electrònic per a la visualització de microcristalls. 

 

Hospital de dia

El servei fa ús d’hospital de dia per a tractaments biològics endovenosos. Disposa d’una Unitat de Diagnòstic Ràpid, amb una agenda preferencial per a patologies en què cal fer un diagnòstic i un abordatge precoç, com ara l’artritis reumatoide d´inici, l’arteritis de cèl.lules gegants, entre d´altres. Així mateix disposa d´una consulta específica d’atenció ràpida especialitzada per pacients amb malaltia autoinmune sistèmica.  

Urgències

El servei atén les urgències reumatològiques a petició dels metges d´urgències

Suport assistencial

La realitza la infermera clínica especialitzada, mijançant visites presencials o per altres mitjans (telèfon, noves tecnologies) 

Telemedicina

El servei de reumatologia ha adaptat les seves consultes a les circumstàncies actuals, integrant la telemedicina, realitza visites telefòniques i videoconsultes.

 • Informació sobre malalties o procediments

  Lequip tracta totes les malalties reumàtiques, esforçant-se en fer diagnòstics de forma precoç i indicar les tècniques diagnòsticques i el tractament més adient en cada moment, incloent els procediments propis de l’especialitat més adequats en cada situació (artrocentesi, infiltració articular local, test de Schirmer, etc.)