Infermeria

Presentació

Les competències de l’equip d’infermeria són les següents: 

Serveis assistencials
  • Promoció i manteniment de la salut. 
  • Promoció de l’activitat física. 
  • Prevenció de malalties: activitats d’educació per a la salut. 
  • Tècniques pròpies d’infermeria. 
  • Seguiment de la malaltia crònica i cribratge de la malaltia aguda. 
  • Atenció domiciliària. 
  • Atenció pediàtrica. 
  • Grups de suport a la patologia afectiva lleu (mindfulness).
  • Hi ha professionals d’infermeria que atenen infants i n’hi ha que atenen adults.