Odontologia

Presentació

L’equip d’odontologia s’encarrega de: 

Serveis assistencials
  • Revisions periòdiques especialment dirigides a diabètics, embarassades i a població amb risc elevat de càncer oral. 
  • Donar consells prevenció de malalties bucodentals. Instrucció d’higiene oral i d’hàbit dietètic saludable. 
  • Visites d’urgències (abscessos, traumatismes dentaris, odontàlgies, etc.). 
  • Extraccions de dents que no es poden restaurar i cordals (queixals del seny) mal posicionats. 
  • Derivació a cirurgia maxil·lofacial si s’ha de fer alguna intervenció quirúrgica de la boca (dents i/o cordals inclosos i/o impactats, quists, biòpsies – s’exclouen implants dentals i tècniques regeneratives d’ós per implants). 
  • Valoració, tractament i seguiment de patologia i lesions de la mucosa oral. 
  • Diagnòstic i assessorament terapèutic de trastorns de l’articulació temporomandibular.