Treball social

Presentació

El treballador social és el professional que vetlla per les necessitats socials dels usuaris

Identifica i defineix les demandes i necessitats de la població i dissenya les actuacions necessàries per a l’abordatge de problemes socials, tant de l’individu com de la seva família. 

L’atenció pot tenir lloc al centre d’atenció primària com al domicili. Té una participació comunitària i és l’element d’enllaç entre les persones i les entitats i l’equip de salut. 

Participa en la coordinació i desenvolupament de programes sociosanitaris com: 

Serveis assistencials
  • La valoració del risc social. 
  • L’assessorament sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics.
  • L’abordatge dels problemes socials, tant al centre com al domicili, i el suport al malalt i al cuidador. 
  • Proporcionar atenció preventiva, assistencial i de reinserció social a famílies o persones amb problemes socials que influeixin directament o indirectament en la salut. 
  • Promoció i participació en l’avaluació dels aspectes culturals, socioeconòmics i de risc sociosanitari. 
  • Participació en programes de salut. 
  • Situacions de violència de gènere.