CAE Ronda la Torrassa

Atenció al ciutadà

Us podeu adreçar al servei d'atenció al ciutadà

  • Personalment: dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 8.30 a 14.30 hores; dimecres, de 8.30 a 14.00 hores i de 15.00 a 16.30 hores
  • Per telèfon: 93 440 75 00, extensió 5237
  • Per correu electrònic: uac.caetorrassa(ELIMINAR)@sanitatintegral.org
  • Per correu postal

CAE Ronda la Torrassa
Unitat d'Atenció al Ciutadà

Rda. la Torrassa, 151-153
08903 - L'Hospitalet de Llobregat
 

CAE Ronda la Torrassa
Rda. la Torrassa, 151-153
08903 - L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 440 75 00, ext. 5234 (de dilluns a dijous, de 7.45 a 18.30 h, i divendres, de 7.45 a 14.50 h)
Telèfon de programació:
93 440 75 00, ext. 5236 (de 8 a 10 h, de dilluns a divendres no festius)
Telèfon de l'ASSIR:
93 887 64 91