CAE Ronda la Torrassa

Demanar hora

Empleneu aquest formulari per demanar una visita pendent amb el professional que us tracta al nostre centre o per demanar un canvi de data d'una vista o prova que ja tingueu programada. També podeu anul·lar la vostra cita programada.

Per a una primera vista o si no teniu visites pendents, heu d'adreçar-vos primer al vostre centre d'atenció primària perquè us derivin a l'èquip mèdic que us correspon.

Dades del pacient

Tipus de cita

Tipus de sol·licitud

CAE Ronda la Torrassa
Rda. La Torrassa, 151-153
08903 - L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 447 08 89 (de dilluns a dijous, de 7.45 a 18.30 hores i divendres, de 7.45 a 14.45 hores)