CAP La Torrassa

Cartera de serveis

 • Activitat comunitària
 • Atenció de medicina de família
 • Atenció domiciliària urgent i de pacients crònics
 • Activitats preventives de les malalties i de promoció de la salut
 • Circuit de diagnòstic precoç de càncer
 • Consulta de deshabituació tabàquica
 • Consulta i atenció d'infermeria per a malalts aguts i crònics
 • Consulta d’obesitat
 • Consulta d’obesitat infantil
 • Control del tractament d’anticoagulants orals (TAO)
 • Crioteràpia
 • Cures i tècniques d'infermeria
 • Odontologia
 • Pediatria
 • Programa de salut bucodental
 • Programa del nen sa
 • Programa específic d’atenció domiciliària
 • Programa d'atenció a la dependència
 • Psicologia
 • Psicologia infantil
 • Psiquiatria
 • Salut a l’escola
 • Servei d’extraccions
 • Servei d'infiltracions
 • Taller “Cuidar el cuidador”
 • Taller d'educació diabetològica
 • Taller mares primípares
 • Treball social
 • Tallers d’obesitat
 • Taller d’MPOC
 • Taller d’exercici físic

CAP la Torrassa 
Rda. la Torrassa, 151-153
08903 - L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon de programació de visites: 93 551 00 10