Hospital Dos de Maig

Atenció al ciutadà

És recomanable adreçar-se a la Unitat d'Atenció al Ciutadà per correu electrònic. No obstant, també ho podeu fer telefònicament o presencialment.

Hospital Dos de Maig
C. Dos de Maig, 301
08025 - Barcelona
Telèfon: 93 507 27 00