Hospital General de l'Hospitalet

Presentació

Història

L'Hospital General de l’Hospitalet va obrir les portes el novembre de 1971 com a iniciativa de la Creu Roja adreçada a donar assistència sanitària a l'Hospitalet de Llobregat (actualment l’Hospital té una població de referència de 500.000 habitants). En aquell moment va adoptar el nom d’Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet.

L'any 1991 es va constituir, per acord entre la Generalitat de Catalunya i la Creu Roja Espanyola, el Consorci per a la Gestió de l'Hospital de la Creu Roja de l'Hospitalet, amb una participació majoritària de la Generalitat de Catalunya.

Al setembre de 1999 es van modificar els estatuts d’aquest consorci i va passar a anomenar-se Consorci Sanitari de la Creu Roja a Catalunya, alhora que el consorci va començar a incorporar altres centres. Finalment, l'any 2002 es va aprovar una darrera modificació dels estatuts d’aquesta entitat i va quedar com a nom definitiu el de Consorci Sanitari Integral. Per al centre, es va aprovar el nom d’Hospital General de l’Hospitalet.

L’Hospital General de l’Hospitalet pertany a la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública (XHUP) de Catalunya i és un centre proveïdor del Servei Català de la Salut. S’ubica en un edifici de 18.000 metres quadrats distribuïts en set plantes.

A efectes d’organització i de gestió, l’Hospital General de l’Hospitalet, l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet i l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi funcionen com un únic centre.

Hospital General de l'Hospitalet
Av. Josep Molins, 29-41
08906 - L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 440 75 00
Telèfon de programació:
93 551 00 10