Hospital de Sant Joan Despí

Demanar hora

Empleneu aquest formulari per demanar una visita pendent amb el professional que us tracta al nostre centre o per demanar un canvi de data d'una visita o prova que ja tingueu programada. També podeu anul·lar la vostra cita programada.

Per a una primera visita o si no teniu visites pendents, heu d’adreçar-vos primer al vostre centre d’atenció primària perquè us derivi l’equip mèdic que us correspon.

Dades del pacient

Tipus de cita

Tipus de sol·licitud

Indiqueu si el vostre metge us ha prescrit el trasllat amb ambulància:

Hospital de Sant Joan Despí 
C. Oriol Martorell, 12
08970 - Sant Joan Despí
Telèfon: 93 553 12 00