Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet

Presentació

Història

L’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet va obrir les seves portes l’any 2000 i atén les necessitats sociosanitàries de la gent gran i de les persones amb discapacitat, per tal de millorar la seva qualitat de vida, facilitar la reinserció social i adaptar les expectatives dels pacients i de les seves famílies.

L’edifici ocupat per l’Hospital es va construir en uns terrenys annexos a l’Hospital General de l’Hospitalet, amb una superfície total de 5.000 metres quadrats. És un centre que pertany a la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública (XHUP) de Catalunya i és un centre proveïdor del Servei Català de la Salut.

A efectes d’organització i de gestió, l’Hospital General de l’Hospitalet, l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet i l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi funcionen com un únic centre.

Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet
Av. Josep Molins, 29-41
08906 - L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 440 75 00