Servei de Valoració de la Dependència

Cartera de serveis

Valoració i proposta de grau de dependència, d’acord amb els criteris i protocols establerts per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

Servei de Valoració de la Dependència
Av. Josep Molins, 29-41
08906 - L'Hospitalet de Llobregat