Servei de Valoració de la Dependència

Presentació

Història

El Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD) del Consorci Sanitari Integral es va posar en marxa al 2007. El Consorci disposa de cinc dels equips de SEVAD establerts a Catalunya. Físicament, es troben ubicats a l’Hospitalet de Llobregat, al recinte de l’Hospital General de l’Hospitalet.

Els equips fan les valoracions de les poblacions que tenen assignades per territori i que són:

  • L’Hospitalet - El Prat
  • Baix Llobregat Centre - Nord
  • Baix Llobregat Litoral
  • Barcelona: Sant Andreu, Gracia i l’Eixample dreta
  • Barcelona: Les Corts i Sants-Montjuïc i l'Eixample esquerra

La seva funció està lligada al conveni de col·laboració que manté el Consorci amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, pel qual duu a terme els tràmits i les valoracions funcionals de les persones que han sol·licitat el reconeixement de la dependència.

A partir de l'informe del procés de valoració, la Direcció del Servei d'Atenció a Persones dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies emet la resolució del grau i nivell de dependència.

Més informació del procés de valoració de la Dependència al Departament de Benestar Social i Família

Servei de Valoració de la Dependència
Av. Josep Molins, 29-31
08906 - L'Hospitalet de Llobregat