Servei de Valoració de la Discapacitat

Cartera de serveis

Valoració per al reconeixement del grau de discapacitat, segons el que estableix el Reial decret 1971/199, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Servei de Valoració de la Discapacitat
C. Còrsega, 643, 2a planta
08025 - Barcelona
Telèfon: 93 507 25 83