Ciutadans

Demanar visita

Podeu demanar cita amb els vostres professionals sanitaris del Consorci Sanitari Integral a través d’Internet. Només heu de seleccionar el centre del llistat següent i introduir les dades requerides en cada cas.

Centres d'atenció primària

Hospitals

Centres d'atenció especialitzada