Ciutadans

Demanar visita

Podeu demanar cita amb els vostres professionals sanitaris del Consorci Sanitari Integral a través d’Internet. Només heu de seleccionar el centre del llistat següent i introduir les dades requerides en cada cas.

Tambe podeu consultar les vostres cites programades amb especialistes (visites i proves) a https://portalpacient.csi.cat

A La meva Salut, trobareu l'espai personal de salut digital.
 

Centres d'atenció primària

Hospitals

Centres d'atenció especialitzada