Unitat d'Atenció al Ciutadà

Documentació clínica

Per obtenir una còpia d'algun informe o del resultat d'alguna exploració realitzada al centre, podeu adreçar-vos a la Unitat d’Atenció al Ciutadà.
També podeu sol·licitar qualsevol altra documentació clínica que necessiteu presentant DNI original.

Pot venir una altra persona en el seu nom per recollir aquesta documentació. En aquest cas caldrà presentar:

  • Autorització del propietari de la història per escrit.
  • Fotocòpia del DNI del propietari de la història.
  • Original del DNI de la persona autoritzada.

En cas de defunció:     

  • Fotocòpia del part de defunció.
  • Fotocòpia del DNI del difunt, Llibre de Família o altres documents que acreditin la vinculació amb el difunt.
  • Original del DNI del sol·licitant.

Per qualsevol dubte sobre la documentació clínica, podeu adreçar-vos telefònicament amb les nostres Unitats d’Atenció al Ciutadà.