Unitat d'Atenció al Ciutadà

Contacte


Opinió del ciutadà

A través de la Unitat d'Atenció al Ciutadà es gestiona tota l'opinió que tenen els usuaris del Consorci envers la institució, ja sigui a partir d'agraïments, suggeriments o reclamacions, com a partir d'enquestes de satisfacció o grups de pacients experts. Amb aquesta opinió s'identifica tant els punts forts com possibles àrees de millora per informar-ne periòdicament als responsables.

Si considereu adient fer-nos arribar la vostra opinió, ho podeu fer clicant un dels següents enllaços: