Unitat d'Atenció al Ciutadà

Voluntats anticipades

Les voluntats anticipades és el respecte a l’autonomia de la persona, posant al seu abast una eina per continuar exercint-la i assegurar que aquest respecte es mantindrà quan es presenti una situació de vulnerabilitat.

El principi d’autonomia, que inclou la gestió de la pròpia vida, implica que tota persona amb capacitat, degudament informada i sense coaccions, pot decidir sobre el que considera bo per a si mateixa, inclosos la demanda, l’acceptació o el rebuig de determinats procediments.

Una bona pràctica mèdica no existeix sense el respecte a la voluntat del pacient que ha adquirit el dret de participar en la pròpia planificació d’atencions sanitàries. El personal sanitari té la responsabilitat professional, legal i ètica d’assegurar i afavorir aquesta participació. El fonament del document de voluntats anticipades és, per tant, el respecte a aquest dret, que mitjançant el document, es prolonga quan ja no el pugui exercir per si mateix.

La existència d'un document de voluntats anticipades possibilita el coneixement dels desitjos i valors del pacient per part dels professionals i dels qui l’han d’atendre i acompanyar, perquè així puguin respectar-los millor i tenir-los en compte en les decisions.

Per part del ciutadà, pensar-hi i formalitzar-lo pot ser un procés positiu de responsabilització i de participació en decisions futures.

Si voleu formalitzar el document de voluntats anticipades, consulteu a la Unitat d’Atenció al Ciutadà com fer-ho.