Com ho fem

Missió, visió i valors

Missió

Som una organització sanitària i social, integrada i compromesa amb el seu territori, que ofereix una assistència centrada en la persona. Tenim un gran coneixement i el nostre motor són la innovació, la docència i la recerca.
 

Visió

Oferir una assistència humanitzada i de qualitat, amb un enfocament integral i personalitzat que aporti valor afegit als pacients i als ciutadans, i oberta als nous reptes i necessitats del territori.

Ser referents per la nostra gestió del coneixement, la captació i la retenció del talent, a partir del lideratge dels nostres professionals i en la que tots tinguem un alt sentiment de pertinença.

Ser referents en qualitat, innovació, docència, recerca i la generació de recursos que ho facin possible.
 

Valors corporatius