Com ho fem

Missió, visió i valors

Missió

Ser una organització sanitària i social que ofereix una assistència de qualitat i que acompanya les persones al llarg de la seva vida, per tal que siguin el màxim autònomes possible.
 

Visió

Volem ser una organització socialment responsable, referent en humanisme i innovació,
que doni resposta a les noves necessitats de la ciutadania i que promogui el desenvolupament dels professionals i l'orgull de pertinença.
 

Valors corporatius