Com ho fem

Pla estratègic

El nostre pla estratègic marca el camí que volem fer per avançar cap a la nostra visió.

L'actual pla, 2020-2022, té 4 Eixos i 16 línies de treball:

Eix 1 Promoure una població activa i saludable, estimulant estils de vida i hàbits que ho afavoreixen, fomentant l'apoderament de les persones envers la seva salut.

1.1 Estil de vida saludable

1.2 Apoderament del pacient

1.3 Experiència del ciutadà


Eix 2 Aconseguir ser una organització atractiva per als nostres professionals que hi treballen, treballant tant l'estil de lideratge com el model organitzatiu, promovent el seu reconeixement i aconseguint l'orgull de pertinença.
 

2.1 Estil de lideratge

2.2 Model organitzatiu

2.3 Reconeixement

2.4 Orgull de pertinença i marca
 

Eix 3 Generar cultura i estructures per tal de ser referents en Innovació, Docència, Recerca i Simulació.

3.1 Innovació

3.2 Docència

3.3 Recerca

3.4 Simulació
 

Eix 4 Gestionar els recursos per tal d'assolir la sostenibilitat interna (gestió dels recursos econòmics, assolir els projectes d'infraestructura de futur, increment de l'eficiència, gestió de les necessitats de plantilla) i la sostenibilitat externa (assolir els objectius interns de desenvolupament sostenible).

4.1 Sostenibilitat econòmica

4.2 Projectes de futur

4.3 Eliminar allò que no agrega valor

4.4 Estabilització de la plantilla i integració de la política preventiva

4.5 Desenvolupament sostenible (ODS)

 

Resultats 2021 del Pla estratègic