El Consorci

El Consorci Sanitari Integral

Benvinguts i benvingudes al web del Consorci Sanitari Integral (CSI), una institució que s’ha proposat com a repte fonamental donar una resposta de qualitat a les necessitats de la seva població de referència, amb el compromís de la millora contínua que impulsa el nostre Consell Rector. 

El CSI és una entitat pública que presta els seus serveis en l’àmbit de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat.

El nostre actiu més important són els més de 3.500 professionals que treballen als diferents nivells assistencials, atenció primària de salut, centres hospitalaris, centres sociosanitaris i residencials, amb l’objectiu de donar una resposta integral a les necessitats assistencials.

Vídeo corporatiu