Informació per a empreses

Contractació

Òrgan de contractació: Director general del Consorci Sanitari Integral (l'inici i l'adjudicació de contractes d'obres, concessió d'obra pública i col·laboració público-privada que superin els límits de la contractació menor requereixen l'acord previ del Consell Rector del Consorci).

Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya-Consorci Sanitari Integral


Dades de contacte

Departament de Logística
Consorci Sanitari Integral
Jacint Verdaguer, 90
08970 Sant Joan Despí

Telèfon:
93 553 12 08
Fax: 93 553 12 24

Adreça electrònica: contractaciocsi(ELIMINAR)@csi.cat


Enllaços d'interès

Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Servei Agregat de Contractacions Administratives. Consorci de Salut i Social de Catalunya

Comissió Central de Subministraments. Departament d’Economia i Coneixement

Normativa sobre contractació pública. Departament d’Economia i Coneixement

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores. Departament d’Economia i Coneixement