El Consorci

Projectes

 eCare: Solucions digitals en gestió i prevenció de la fragilitat en gent gran

El Consorci Sanitari Integral és un dels set socis de diferents països (Polònia, Itàlia, Portugal i Espanya) que donen vida al projecte eCare, finançat per la Unió Europea a través del Programa Marc Horitzó 2020 i dissenyat per a prevenir la fragilitat en la tercera edat.

Context: una societat que envelleix

La longevitat és un dels majors assoliments de les societats modernes. De fet, els nens nascuts després de 2011 tenen una probabilitat entre tres de complir 100 anys. En 2020, una quarta part dels europeus tindrà més de 60 anys. Combinat amb baixes taxes de natalitat, això provocarà canvis significatius en l'estructura de la societat europea.
 
En aquest sentit, l'envelliment de la població té profundes implicacions per a la planificació i la prestació de serveis socials i de salut. La despesa de la UE en atenció mèdica està creixent actualment més ràpid que el PIB. Segons l'Informe sobre l'envelliment de 2015, es preveu que els costos totals de l'envelliment en la zona de l'euro augmentin 1,5 punts percentuals del PIB, del 26,8% en 2013 al 28,3% en 2060.

La fita del projecte

La finalitat del projecte, que està previst que es desenvolupi durant els pròxims quatre anys, és trobar una eina tecnològica que previngui la solitud i l'aïllament de les persones majors i promogui la seva qualitat de vida, independència i benestar. La solució digital es dirigeix a dos grups principals:
 
1) Persones majors que es troben bé i viuen a casa. En aquest cas, l'eina se centrarà en la prevenció. ECare ajudarà amb hàbits saludables com deixar de fumar o fer més activitat física, entre altres.
2) Persones de la tercera edat que són fràgils i estan en risc, és a dir, persones que són a l'hospital o en una unitat de capellans de salut. En aquest cas, l'objectiu és permetre'ls guanyar independència.
 
Tenint en compte que aquesta eina tecnològica no existeix en el mercat, es llançarà una convocatòria perquè les empreses desenvolupin una solució i la provin a través d'un procés de PCP (contractació pública precomercial). El sistema PCP és una eina per a introduir la innovació en les entitats públiques, de manera que es contracta un servei innovador que actualment no es troba en el mercat, i es realitza per a afavorir el desenvolupament del sector. L'administració pública contractant adquireix amb això un avantatge competitiu en qualitat de servei, a més d'un plus d'imatge i compromís amb la innovació.
 
El projecte eCare, en el qual participa també l'ajuntament de Santander, compta amb un pressupost de 5,6 milions d'euros i el coordina la consultora de compres Jaggaer.
 
En el Consorci, participen diferents àrees per a desenvolupar el projecte, entre elles Geriatria, Treball Social i Innovació.
 

Títol del projecte: Digital solutions supporting continuum of care for frailty prevention in old adults
Programa EU: H2020
Data inici: 01/01/2019
Data fi: 02/07/2024
Duració: 58 meses
Pressupost: 5.600.000 euros
Països que participen: Alemanya, Itàlia, Portugal i Espanya
Web del projecte: www.ecare-pcp.eu

Aquest projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020 de la Unió Europea, en virtut de l'acord de subvenció núm. 856960.

Salutec@t: Nou model assistencial telemàtic per al control de pacients crònics (001-P-001142)

El Consorci Sanitari Integral, en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut, lidera aquest projecte que consisteix en el desplegament d’un model assistencial innovador, orientat a la cronicitat, amb una visió territorial i integral (centrada en el pacient) i integradora (diferents nivells assistencials).

L’envelliment de la població i el creixement constant del nombre de pacients crònics obliga als sistemes de salut a plantejar nous models assistencials per poder mantenir l’excel·lència, que siguin sostenibles, enfocats en el pacient/ciutadà i que donin resposta a les noves realitats de la societat dels propers anys. Salutec@t vol posar en marxa un nou model assistencial per pacients crònics basat en la telemedicina. El projecte té tres pilars: monitorització, apoderament i comunicació. Per tal de poder desplegar el model, el Consorci Sanitari Integral i l’Institut Català de la Salut necessiten dotar-se d’una plataforma tecnològica que permeti implementar els serveis assistencials no presencials, així com un nou model de relació entre professionals i ciutadans.

El projecte Salutec@t proposa una telemonitorització a través de qüestionaris clínics intel·ligents i informació personalitzada (educació i suport a pacients i cuidadors) amb l’ajuda de la gamificació.

Els objectius del nou model són:

-Millorar el resultat de salut i la qualitat de vida de la població.
-Millorar la satisfacció tant dels pacients com dels professionals.
-Millorar l’eficiència del sistema. Fer les visites o actuacions quan es requereixin i en el nivell assistencial que es necessiti.
-Millorar la comunicació entre tots els actors del sistema de salut, canviant el model relació.
-Crear un model d’atenció a la cronicitat que serveixi com a marc de referència extrapolable a la resta de territoris.

Duració del projecte: 5 anys
Data d'inici: 01/01/2019
Data d'acabament: 31/12/2023
Finançament: Aquest projecte ha estat cofinançat en un 50% (610.375 euros) pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea
en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Cost total del projecte coordinat: 1.220.750 euros.
Investigador principal: Meritxell Davins i Riu

Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través del programa de Compra Pública d’Innovació en Salut.

Reforç de la capacitat de resposta a la crisi de la COVID-19 posades en marxa pel Servei Català de la Salut

Catalunya i els Estats membres s'han vist afectats d'una manera singular per les conseqüències ocasionades per la Covid-19, que ha provocat una crisi de salut pública amb un enorme impacte econòmic i social. Està sent necessari realitzar quantioses despeses no previstes per reforçar la capacitat del sistema sanitari, així com dotar el conjunt de la societat d'instruments que peremetin afrontar la pandèmia. La contribució dels fons europeus és de vital importància per fer front a la situació sanitària i socioeconòmica derivada de l'impacte de la Covid-19.

Aquest projecte ha estat cofinançat en un 100% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.