Què fem

Estructura organitzativa

El desplegament del model assistencial es concreta en una estructura organitzativa basada en tres àmbits diferenciats, però intrínsecament interrelacionats:

1. Serveis assistencials (el coneixement i l'expertesa professional al servei de l'atenció al pacient). Són les línies d'atenció sanitària i social del Consorci Sanitari Integral.

2. Processos organitzatius (l'organització al servei de l'atenció al pacient).

 • Processos estratègics: són els que tenen a veure amb el plantejament estratègic o normatiu i donen línies a seguir a la resta de processos.
   
 • Processos clau: són els relacionats amb el nucli del negoci de l’empresa, i on es du a terme l’activitat principal de l’organització, tot afegint valor al pacient.
   
 • Processos de suport: aporten els recursos per tal que l'activitat es desenvolupi de forma eficaç i eficient.

  • Assistencials: ajuden els processos claus a dur a terme l’activitat.
  • No assistencials: ajuden tots els processos a dur a terme l'activitat.

3. Àrees d'Atenció Integrada (els equips multidisciplinaris al servei de l'atenció al pacient) com element nou, nuclear i bàsic, atenent a la complexitat i variabilitat del malalt. Aquest model és específic de l’Àrea de Baix Llobregat i l’Hospitalet, o el que és el mateix, l’Hospital Transversal del Consorci Sanitari Integral.

Les Àrees d’Atenció Integrada són les següents:

 • Àrea d'Atenció Integrada de Risc Vascular
 • Àrea d'Atenció Integrada de Malalties Neurodegeneratives
 • Àrea d’Atenció Integrada de Gestació i Naixement
 • Àrea d'Atenció Integrada del Pacient Crònic Complex
 • Àrea d'Atenció Integrada del Pacient Quirúrgic Complex
 • Àrea d'Atenció Integrada del Pacient Oncològic
 • Àrea d'Atenció Integrada del Pacient Fràgil
 • Àrea d'Atenció Integrada de l'Aparell Locomotor