Què fem

Línies d'atenció

El Consorci Sanitari Integral té diferents línies d’atenció: sanitària (primària i especialitzada), sociosanitària i social.

Atenció sanitària i sociosanitària

Atenció primària

L’atenció primària es presta als tres centres d’atenció primària del Consorci Sanitari Integral.

 • CAP la Torrassa
 • CAP Collblanc
 • CAP Sagrada Família
Atenció especialitzada

L’atenció especialitzada es fa a diferents dispositius assistencials del Consorci Sanitari Integral. A l’àrea del Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat és a través de:

 • Hospital de Sant Joan Despí
 • Hospital General de l’Hospitalet
 • Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet

que funcionen com un únic centre (Complex Hospitalari Moisès Broggi) i completada amb els centres:

 • CAE Cornellà de Llobregat
 • CAE Sant Feliu de Llobregat
 • CAE la Torrassa

A l’àrea de Barcelona es presta a l’Hospital Dos de Maig.

Atenció sociosanitària

L'Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet és el centre que presta l'atenció sociosanitària.
 

Atenció social

Per a l’atenció social del Consorci Sanitari Integral disposa de dues residències (amb servei residencial i de centre de dia) i dos serveis de valoració:

 • Residència Francisco Padilla
 • Residència Collblanc
 • Servei de Valoració de la Dependència
 • Servei de Valoració de la Discapacitat


En l'apartat de cada centre es poden consultar els serveis concrets que ofereix cadascun d'ells.