Què fem

Memòries

Memòria 2017

Aquest és el resum de l'activitat duta a terme al 2017 al Consorci Sanitari Integral en els diferents centres especialitzats en atenció primària, hospitalària, social i sociosanitària.

Al llarg dels 14 capítols podreu llegir la planificació estratègica, l'activitat per centres, la política de qualitat, quines accions es van fer dirigides a la ciutadania o els professionals, com es gestiona l'energia i el mediambient, o els principals esdeveniments, premis i reconeixements d'aquest últim any.

Per primera vegada s'incorporen els indicadors del Global Reporting Initiative (GRI) i de Responsabilitat Social Empresarial del Pacte Mundial