Qui som

Presentació

El Consorci Sanitari Integral és una entitat jurídica pública de la Generalitat de Catalunya, participada majoritàriament pel CatSalut i en la qual també en són entitats consorciades l’Ajuntament de Sant Joan Despí, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català de la Salut i la Creu Roja. Actualment gestiona diferents centres i serveis a les seves àrees d’influència: l’Hospitalet de Llobregat Nord, el Baix Llobregat Centre i Fontsanta i l’Àrea de Salut Integral Barcelona Dreta.

Un acord de govern de 2005 va donar lloc a la darrera redacció dels estututs del Consorci.

Les entitats consorciades es troben representades en el màxim òrgan de govern de l’entitat: el Consell Rector.
 

Estatuts del Consorci Sanitari Integral