Sala de premsa

Tornar

Notícies

08-11-2019

Balanç dels tres anys de funcionament de la Unitat de Rehabilitació Intensiva d'Ictus

Avui se celebra la jornada "Avançar després de l’ictus: Experiència de l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet"

La Unitat de Rehabilitació Intensiva d'Ictus ha donat a conèixer els resultats dels seus tres anys de funcionament. Per això, ha organitzat la jornada “Avançar després de l’ictus: Experiència de l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet”, que té lloc avui.

Des dels seus inicis fins ara, la Unitat ha tractat 174 casos. L’edat mitjana dels pacients ha estat de 67 anys. Del total, 115 han estat homes (66%) i 59, dones (34%). L’estada mitjana de l’ingrés ha estat de 29 dies.

Segons l'anàlisi dels casos, el 89% de les persones que han estat ingressades en la Unitat té la capacitat deambulatòria (caminar) quan marxa a casa i el 59% necessita d’ajudes tècniques (caminador, bastó, muleta...) quan només el 42% podia caminar quan va ingressar i el 82% necessitava d’ajudes tècniques. A més, segons aquests resultats, més del 80% dels pacients presenta una dependència lleu un cop ha passat per la Unitat, quan la majoria d’ells tenia una dependència severa quan va ingressar.

La Unitat es va posar en marxa en 2016 i és l’única d’aquestes característiques a la zona de l’Hospitalet-Baix Llobregat. Es tracta d’una unitat de curta estada que proporciona tractament intensiu (cinc hores diàries) a persones que han patit un ictus i tenen bon pronòstic rehabilitador. L'objectiu és afavorir la independència i la integració del pacient en l’entorn familiar, social i laboral previ a l’ictus. La Unitat està formada per un equip multidisciplinari de professionals (metges rehabilitadors, geriatres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, treballadores socials, psicòlogues clíniques i infermeres).

Durant l'ingrés, els pacients treballen en diferents nivells per aconseguir la millor adaptació possible a la vida diària. L'estimulació dels dèficits físics es fa mitjançant fisioteràpia, realitat virtual i teràpia ocupacional, amb la finalitat de tornar a fer les tasques del dia a dia (anar al lavabo, vestir-se, cuinar, plegar la roba, etc.). Amb la teràpia de logopèdia, tracten les alteracions del llenguatge o la deglució. Els dèficits cognitius i psicoemocionals es tracten mitjançant psicoteràpia.

La prevalença (nombre de persones afectades) de l'ictus a Catalunya és de 15.000 casos per 100.000 habitants, amb una incidència (nombre de nous casos) de 58,6 casos per 100.000 habitants. S'estima que una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida i que al voltant del 50% dels supervivents tindrà algun grau de discapacitat. L’ictus és la primera causa de discapacitat greu de l'adult.

Comparteix aquesta notícia: