Sala de premsa

Tornar

Notícies

29-04-2021

El Complex Hospitalari Moisès Broggi se suma al projecte solidari ‘La teva Retina Importa’ per minimitzar els efectes de la COVID-19 en l'atenció de pacients amb malalties de la retina

Amb l'objectiu d'optimitzar l'atenció sanitària de les principals patologies de la retina causants de ceguesa i pal·liar els efectes que la COVID-19 ha tingut en el diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients, el Complex Hospitalari Moisès Broggi s'ha sumat al programa solidari  ‘La teva Retina Importa’, una iniciativa posada en marxa per Novartis per donar suport a l'abordatge de la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) i l'Edema Macular Diabètic (EMD) en els centres sanitaris de tota Espanya.

La DMAE és una malaltia degenerativa que disminueix gradualment la visió central. És la principal causa de ceguesa legal a Espanya, i la pateixen més de 800.000 persones1. L’EMD, per la seva banda, sorgeix com una complicació de la retinopatia diabètica –segona causa de ceguesa– i consisteix en la inflamació de la retina a causa de la pèrdua de líquid dels vasos sanguinis en la màcula.

Es tracta de malalties de la retina en les quals habitualment s'utilitza tractament intravitri amb medicaments anti-factor de creixement endotelial vascular (anti-VEGF), que han d'administrar-se de manera primerenca i continuada per a ser efectius i evitar la progressió a la ceguesa. No obstant això, la crisi sanitària derivada de l'impacte de la pandèmia de coronavirus a Espanya ha tingut un considerable efecte en el procés assistencial d'aquestes patologies, ocasionant el retard en el diagnòstic, l'augment del temps d'espera per rebre tractament i la reducció de l'adherència pel temor dels pacients amb DMAE i EMD a assistir als centres sanitaris.

El cap del Servei d'Oftalmologia del Complex Hospitalari Moisès Broggi, Carlos Barnés, comenta que “Els tractaments antiangiogènics intravitris han reduït la ceguesa a la meitat des de la seva introducció en la pràctica clínica habitual fa 15 anys. Però la seva eficàcia va íntimament relacionada al diagnòstic i a l'inici del tractament de manera precoç. En aquests tractaments el retard en el diagnòstic i el tractament confereixen un pronòstic molt pitjor i un risc de ceguesa alta.”

A través del projecte ‘La teva Retina Importa’, es reforçarà la capacitat de diagnòstic i tractament de totes dues patologies en el Complex Hospitalari Moisès Broggi en les consultes dels Centres d'Atenció Especialitzada (CAE) Ronda de Torrassa i Cornellà de Llobregat, i així el pacient podrà beneficiar-se d'un diagnòstic precoç, iniciar el tractament al més aviat possible i reduir llistes d'espera.

En particular, es pretén pal·liar l'increment en més de 15 dies de les llistes d'espera per a diagnòstic i tractament d'aquestes patologies i la reducció de la capacitat de tractament intravitri en un 43% des que es va declarar l’Estat d'Alarma. Novartis oferirà la seva col·laboració fins a recuperar els nivells assistencials previs a la pandèmia mitjançant una labor conjunta amb els professionals d'aquests centres i la cessió de maquinària específica per a la realització de proves diagnòstiques i de seguiment.

El canvi de model d'assistència a un acte únic és el gran benefici per al pacient, com explica Carlos Barnés: “La pandèmia ha fet que haguem d'optimitzar l'eficiència dels nostres processos. Amb el model clàssic, el pacient ha d’assistir tres vegades al metge per tenir un diagnòstic i iniciar un tractament. Mitjançant l'acte únic, el pacient rep una visita completa amb les proves complementàries necessàries per al seu diagnòstic i una orientació terapèutica clara en el mateix dia. D'aquesta manera, reduïm el nombre de segones visites afavorint l'accessibilitat al sistema i reduïm el temps d'inici del tractament, que és crucial per al bon pronòstic d'aquests pacients. Per realitzar acte únic en els CAE, necessitem dotar-los dels mitjans tècnics necessaris i els OCT, que s'han instal·lat gràcies al programa La teva retina importa, són part essencial d'aquest arsenal”.

El projecte busca millorar la qualitat assistencial de la DMAE i l’EMD, reduir temps d'espera, millorar l'experiència del pacient i optimitzar els processos d'atenció dels centres de salut implicats. En paraules d'Álex Sanfeliu, Director d'Oftalmologia de Novartis España, “el compromís de Novartis amb els pacients i amb la societat va més enllà de la recerca i els tractaments. Volem aportar solucions que tinguin un impacte significatiu en les vides de les persones amb aquestes malalties de retina tan prevalents i incapacitants. Si alguna cosa hem après durant la pandèmia és la necessitat que tots els actors de l'àmbit de la salut treballem units per a contribuir a la recuperació de l'activitat assistencial”.

Comparteix aquesta notícia: