Orthopedic Surgery and Traumatology

About the Observatory

Les malalties o patologies del Sistema múscul esquelètic són les que afecten al desenvolupament i conservació de la forma i/o la funció de les extremitats, la columna vertebral i les estructures associades.

The Orthopedic Surgery and Traumatology Service (COT) of the Consorci Sanitari Integral is aimed at providing personalized attention, especially surgery to patients affected by degenerative or traumatic alterations of the locomotor system.

La seva activitat assistencial està enfocada a l’estudi, valoració clínica, diagnòstic, prevenció i tractament de les patologies del sistema múscul esquelètic d’origen degeneratiu o traumàtic. L’interès de donar una atenció de qualitat professional se centra en obtenir la millor resposta a les necessitats de la nostra població obtenint així un índex elevat de satisfacció percebuda pels nostres pacients afectes de patologies del sistema múscul esquelètic d’extremitats i columna vertebral.

Al Servei es realitza també formació continuada dels seus integrants per poder oferir una assistència actualitzada i de qualitat a la població. El control de qualitat és habitual mitjançant la realització de sessions clíniques generals i específiques per a la valoració dels pacients tractats i els resultats obtinguts.

Té relació directa amb els Serveis de Reumatologia, Unitat de Clínica del Dolor i Rehabilitació, estant tots emmarcats dins de l’Àrea de l’Aparell Locomotor

 • Update date: 01.01.2024

Assistance activity

The COT service offers specialized assistance in:

 • Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.
 • L'Hospitalet General Hospital.
 • Centres d’Assistència Especialitzada (CAE) Torrassa, Cornellà i Sant Feliu.
Type of activity
 1. Emergencies
 2.  Hospitalization
 • Tipus d’Ingressos:
  • Programat o convencional: Pacient quirúrgic o no quirúrgic ingressat per a cirurgia electiva o que necessita ingrés per a estudi.
  • urgent: Pacient quirúrgic o no quirúrgic ingressat a través d’ urgències.
  • Fast-Track: Ingrés per a cirurgia electiva protètica de maluc o genoll, de característiques similars a l’ingrés habitual amb una estada estimada entre tres i quatre dies.
  • CMA (Cirurgia major ambulatòria): El malalt passa unes hores a l’Hospital i després torna al seu domicili o residència sense ingressar. El procediment clínic o quirúrgic és menys traumàtic que el que necessita un ingrés habitual i les característiques del malalt ho permeten. L’entrada a l’hospital és a través de la Unitat de Cirurgia sense Ingrés (UCSI). Exemples: alliberament del nervi mitjà, alliberament de beines tendinoses, dits en resort, De Quervain, exèresi de ganglions, tumoracions benignes de parts toves, retirada de material d’osteosíntesi, cirurgia òssia petita, petites osteosíntesi, cirurgia de l’epicondilitis, artroscòpies de genoll , hallux valgus, dits en martell, etc.
  • Hospitalització domiciliaria: El malalt es troba ingressat a casa seva i és el personal de l’ hospital (metge, infermeria, fisioterapeuta…etc.) els que es desplacen al domicili del malalt.
  • Quiròfans: Cirurgia d’urgències i programada.
  • Consultation ambulatòria presencial i telemàtica Hospitalària, distribuïda per Unitats.
  • Consultation ambulatòria presencial i telemàtica d’Atenció Especialitzada (CAE):
   • Ronda la Torrassa
   • Cornellà de Llobregat
   • Sant Feliu de Llobregat

Head of Service

 • Luis Font Vizcarra

  orthopedic surgery hsjd

  Head of Service

Cap Clínic

 • Xavier Bial Vellve

  orthopedic surgery hgh

  service coordinator doctor

Members
 • Ruben Antonio Sanchez Naves

  orthopedic surgery hgh

  specialist doctor

 • Maria Josefa Muñoz Arnedo

  orthopedic surgery hsjd

  area coordinator doctor

 • Cesar Gustavo Medina Ponce

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Clara Dolz Feliu

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Natalia Llorens Vilafranca

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Nuria Redon Montojo

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Rafael Reina Santos

  orthopedic surgery hgh

  specialist doctor

 • Luis Lazaro Saz Delort

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Vanesa Vega Ocaña

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Miguel Velasco Roca

  orthopedic surgery hgh

  specialist doctor

 • Vanessa Maldonado Fuentes

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Ariadna Caparros Garcia

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Albert Gonzalez Navarro

  orthopedic surgery hgh

  specialist doctor

 • Vanessa Adamuz Medina

  orthopedic surgery hgh

  specialist doctor

 • Jose Miguel Sales Perez

  orthopedic surgery hsjd

  healthcare coordinator doctor

 • Vanesa Ros Munne

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Alejandro Poal Manresa Cantarell

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • David Mateu Vicent

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Roberto Rivero Sosa

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Carlos Solano Puerta

  orthopedic surgery hgh

  healthcare coordinator doctor

 • Jordi Alvarez San Nicolas

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Rene Mauricio Gidi Lantadilla

  orthopedic surgery hgh

  specialist doctor

 • Jose Planas De Marti

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Jorge Roman Verdasco

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Nuria Boo We like it

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Jordi Montanya Manich

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Julian David Molano Castro

  orthopedic surgery hsjd

  metge/ssa

 • Miquel Angel Videla Ces

  orthopedic surgery hsjd

  service coordinator doctor

 • Ignasi De Villasante Jiron

  orthopedic surgery hgh

  specialist doctor

 • Ana Maria Lopez Louzao

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Andrea Manent Molina

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Elisenda Llucia Ricou Mur

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Victor Antonio Rodriguez Roiz

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Eudald Romero Pijoan

  orthopedic surgery hsjd

  service coordinator doctor

 • Joan Vilanova Laguna

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Mireia Lalanza Martinez

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Amaia Endemaño Lucio

  orthopedic surgery residents

  resident doctor

 • Anna Maudos Segarra

  orthopedic surgery residents

  resident doctor

 • Fabian Ruiz Gonzalez

  orthopedic surgery residents

  resident doctor

 • Mariona Sanchez Binefa

  orthopedic surgery residents

  resident doctor

 • Inge Iohana Canea Novacescu

  orthopedic surgery residents

  resident doctor

 • Mouin Kanj Raad

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

 • Manuel Andres Maña Fernandez

  orthopedic surgery hgh

  specialist doctor

 • Ramon Ortin Oliete

  orthopedic surgery hsjd

  specialist doctor

In this section appear the professionals of the Integral Health Consortium who have authorized the display of their personal data.

 • Update date: 01.01.2024

Units and benefits

El servei està integrat per diferents Unitats d’alta especialització per millorar l’assistència. L’estreta col·laboració entre les unitats aporta un valor afegit en l’atenció integral dels pacients que són atesos. Aquesta col·laboració s’ amplia a altres especialitats en cas de que el pacient ho requereixi ja sigui a través d’ unitats transversals multidisciplinars com l’ ortigeriatria o la Unitat de Patologia sèptica de l’ Aparell Locomotor (UPSAL)  o a través d’ interconsultes puntuals.

Existeixen tractaments comuns en diferents unitats, existint coordinació conjunta per a la seva aplicació de forma adequada, com ara infiltracions amb plasma ric en plaquetes (factors de creixement) o viscosuplementació. El servei de COT col·labora amb el servei d’hematologia aplicant protocols d’estalvi de sang, especialment en aquells procediments que puguin requerir transfusió, la qual cosa redunda en menor morbilitat i millors resultats clínics.

Upper Extremity Unit

It takes care of shoulder, elbow, wrist and hand pathologies.

 • Intra- and extra-articular pathology of the shoulder. Arthroscopic and open repair techniques for tendinous involvement of the rotator cuff, shoulder joint instability and joint stiffness among other pathologies.
 • Surgery of fractures and dislocations of the upper limb. Osteosynthesis and arthroplasties.
 • Surgery for the sequelae of fractures (osteotomies and arthroplasties).
 • Degenerative arthrosis and inflammatory pathology. Joint prostheses.
 • Cirurgia de revisió per recanvis protètics i fractures periprotésicas.
 • Traumatic and degenerative elbow surgery. Osteosynthesis and arthroplasties.
 • Elbow instability: surgery for acute and chronic instabilities.
 • Muscle injuries. Surgery for epicondylitis and epitrochleitis.
 • Rigideses de colze: artrólisis.
 • Traumatic and degenerative wrist and hand surgery. De Dupuytren's disease, tendon injuries, rhizarthrosis.
 • Treatment of infections.
 • Peripheral nerve compression release surgery. Carpal tunnel syndrome, ulnar algoparesis, etc.
 • Soft tissue surgery. Synovial cysts, tendinopathies, synovectomies, etc.
 • Osteotomies for correction of deformities.
 • Cirurgia de pseudoartrosi
 • Arthrodesis and arthroplasties of the wrist joints of the hand
 • Wrist instability and pathology of the distal radioulnar joint.
 • infiltrations
 • Tractament amb guies 3d per defectes de la glena en les pròtesis totals d’ espatlla.
 • Tractament de les pseudoartrosis amb microcirurgia d’empelt ossi vascularitzat.
Vertebral Column Unit (rachis)

S’encarrega de l’atenció de les patologies degeneratives i traumàtiques de la columna vertebral.

 • Hèrnia discal lumbar
 • Degeneració discal lumbar
 • Estenosi del canal raquidi lumbar
 • Inestabilitat (traumàtica o degenerativa)
 • Espondilolistesi
 • Fractures de la columna lumbar o de la unió toracolumbar
 • Depenent de cada patologia, es realitzen diferents tècniques quirúrgiques per descomprimir i estabilitzar els segments de la columna afectats:
  • Discectomia
  • Descompressió del canal raquidi
  • Artrodesi posterolateral (fixació amb cargols pediculars i aportació d’injerts òssis) i en alguns casos amb artrodesi intersomàtica (PLIF, TLIF).
Hip Surgery Unit

It deals with the diagnosis and treatment of pathologies affecting the hip joint (femoral lameness).

 • Uncemented, hybrid or cemented total hip arthroplasty for the treatment of coxarthrosis or joint degeneration due to inflammatory arthritis.
 • Perforations or arthroplasty to treat avascular necrosis of the femoral head.
 • Arthroplasty to treat sequelae of hip dysplasia.
 • Prosthetic revision surgery of high complexity of hip in 1 or 2 times for loosening or infection.
 • Open and arthroscopic hip surgery for femoroacetabular impingement and labrum injuries.
 • Treatment of hip, pelvis and acetabulum fractures.
 • Infiltrations, aspirations and joint drainage.
Knee Surgery Unit

It deals with the diagnosis and treatment of pathologies affecting the knee joint.

 • Cirurgia de l’artrosi: osteotomies femorals i tibials, pròtesi total de genoll, pròtesis unicompartimentals.
 • Cirurgia protètica amb guies personalitzades.
 • Cirurgia protètica amb Realitat Augmentada.
 • Cirurgia protètica amb Navegació.
 • Osteotomies femoral distal i tíbia proximal amb guies personalitzades.
 • Lesions osteocondrals (cartílag articular): mosaicoplàstia, microfractues, implant de col-lagen acel-lular.
 • Cirurgia artroscòpica ambulatòria: reparació meniscal (sutura meniscal),meniscectomia parcial, neteja articular cossos lliures, reconstrucció lligamentosa de LCA, LCP i Lligaments laterals aguda i crònica. Plàsties Extrarticulars.
 • Pathology of the patella: instability of the patella and recurrent dislocation of the patella. External patellar hyperpressure syndrome
 • Traumatologia: lesió multilligamentaria, luxacions de genoll.
 • Extra-articular deformities. Axial alterations of the axes of the lower limbs. Genu Valc. Genu Varus
 • Cirurgia de revisió protèsica asèptica.
 • Pròtesis de revisió i tumorals ròtula.
Ankle and Foot Surgery Unit

La Unitat de turmell i peu realitza valoració i tractament de les patologies degeneratives i / o traumàtiques que afecten a aquesta localització anatòmica. Utilitza de forma rutinària cirurgia oberta i mínimament invasiva (percutània) personalitzant el tractament segons la patologia i necessitats de cada pacient. Una de les activitats d’importància és la col·laboració amb la Unitat multidisciplinar de Peu Diabètic i el tractament quirúrgic del peu de Charcot de gran transcendència pel seu elevat cost social i econòmic i amb important disminució en la qualitat de vida d’aquests pacients.

Cirurgia patologia traumàtica peu i turmell i seqüeles.

Cirurgia de avantpeu:

 • Hallux valgus
 • Hallux rigidus
 • 5th varus ("tailor's wheel")
 • Small finger deformities (hammer fingers...)
 • Metatarsalgias
 • Release of peripheral neurological compressions: Morton's neuroma, etc.

Midfoot surgery:

 • Artrosi mediotarsianes
 • Alliberament de compressions neurològiques perifèriques

Hindfoot surgery:

 • Flat foot equal to the adult
 • hollow foot
 • Ankle arthrosis
 • Subtalar arthrosis
 • Tarsal tunnel syndrome.
 • Ankle instability
 • Chronic tendinopathies: Pathology of the peroneal tendons, Achilles tendon, gastrocnemius release etc.
 • Lesions osteocondrals d’astràgal.

Ankle surgery:

 • arthroscopy
 • Total ankle arthroplasty
 • arthrodesis
 • Osteotomies
 • Lesions lligamentoses agudes / cròniques.

Infiltracións articulars i peri tendinoses

 • Factors de creixement
 • Àcid hialurònic
 • Corticosteroids

Diabetic foot surgery (deformities, Charcot foot, etc.).

 • Cirurgies preventives ambs correccions óseas i tendinoses
 • Reconstrucciones complexes per neuroartropatia de Charcot
 • Desbridament i tractament d’ulceres per peu diabètic

 

Traumatology and Orthogeriatrics Unit

La unitat de Traumatologia es fa càrrec del diagnòstic, tractament i seguiment de les fractures i luxacions de forma urgent o diferida de forma continuada. Aquest tractament pot ser quirúrgic o conservador (guix, ortesis…etc.).  Les principals fractures que  d’ossos llargs (húmer, cúbit i radi, mà, fèmur, tíbia i peroné, peu, pelvis i acetàbul) i de les fractures, cada vegada més freqüents, que ocorren en veïnatge a ossos portadors d’implants previs (fractures periprotésiques). Dóna atenció als pacients politraumatitzats.

If necessary, they carry out joint treatment with plastic surgery practitioners for the skin coverage of those open lesions that require it. The unit has high experience in the provision of bone grafts for the treatment of fractures and pseudarthrosis.

Per al tractament d’aquests pacients lesionats s’utilitzen diferents tècniques i implants de forma personalitzada al pacient i a la seva lesió. S’utilitzen procediments mínimament invasius en el tractament de molts fracturats, sent per aquest motiu una unitat capdavantera a nivell estatal.

La unitat d’Ortogeriatria és una unitat multidisciplinar que coordina facultatius dels següents serveis: Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina Interna i Geriatria, Infermeria, Treball Social i Rehabilitació i Fisioteràpia. L’objectiu de la unitat és el maneig integral en període pre i postoperatori dels pacients majors de 75 anys, afectes de fractura per fragilitat del fèmur o complicacions derivades. Aquests pacients, per les seves característiques, presenten una gran fragilitat i complexitat medico-social i per tant precisen d’una òptima i urgent optimització i estabilització (que en la majoria dels casos inclou una intervenció quirúrgica) per a poder recuperar la funcionalitat prèvia a la fractura el més aviat possible, i intentar evitar les complicacions associades a la davallada funcional i la immobilització, així com un correcte tractament del dolor. L’abordatge multidisciplinar d’aquests pacients és fonamental per a assolir tots aquests objectius.

Unitat d’ infecció osteoarticular:

Aquesta unitat s’ encarrega del diagnòstic, tractament i seguiment de totes les infeccions que afecten a l’ aparell locomotor. Donat que són patologies molt complexes i potencialment greus que no només precisen de l’ abordatge de COT, la unitat forma part d’ una unitat multidisciplinar de major tamany (Unitat de Patología Sèptica de l’ Aparell Locomotor) integrada per altres especialitats com  microbiologia, medicina interna, malalties infeccioses, infermeria, cirurgia plàstica…etc. Això permet, d’ acord amb els valors de la nostra institució, posar al malalt al centre del procés assistencial i oferir-li un abordatge integral i personalitzat.

Tot i que existeix un ampli ventall de patologies infeccioses de l’ aparell locomotor, les principals a les que dona resposta la unitat són:

 • Infecció protètica aguda (IPA) – tractament d’ elecció Debridament amb recanvi de components mòbils (DAIR)
 • Infecció protètica crònica (IPC) – tractament d’ elecció recanvi en 1 temps (R1T) o recanvi en dos temps (R2T).
 • Osteomielitis crònica – desbridament radical + reconstrucció (aquest segon punt en ocasions es realitza conjuntament amb el servei de cirurgia plàstica).
 • Infecció aguda associada a fractures – desbridament +/- recanvi de la fixació
 • Pseudoartrosi sèptica- desbridament radical + fixació.
 • Artritis sèptica en articulació nativa – desbridament.
 • Abscés o infecció de parts toves – desbridament
 • Fasciitis necrotitzant – desbridament, fasciotomia i en ocasions extremes amputació
 • Update date: 01.01.2024

Diseases and procedures

 • Osteoarthritis:

  Degenerative disease of the articular cartilage that causes pain and inflammation of the joints causing limitations in function and in daily life. Its treatment is aimed at improving function and the disappearance or improvement of pain. The best treatment is prevention, but in already established cases a personalized treatment must be given to the patient and the affected joint. Depending on the functional need, the age of the patient and the degree of joint wear and tear, the treatment is aimed at correcting the factors that cause the alteration and preserving its non-painful function by delaying the pathological evolution, up to prosthetic replacement adapting the different implant models and materials to achieve the best results.

 • Joint prosthesis:

  Replacement of the affected joint surfaces by an artificial implant that performs the function of movement and support of the joint with improvement or elimination of the pain caused by the joint disease.

 • Revision or replacement of a joint prosthesis:

  Cirurgia per reemplaçar una pròtesi existent que ha arribat al final de la seva vida útil per causes d’afluixament mecànic o infecció. És una cirurgia d’alta complexitat.

 • Infiltration:

  Procedure by which, by means of an injection, a pharmacological substance is administered locally or obtained from the patient himself, to improve the pathology and pain caused by a disease. The infiltrations can have an anti-inflammatory, regenerative and/or supplemental effect. Commonly used are infiltrations with plasma rich in platelets, obtained by extracting and manipulating the patient's own blood, and viscosupplementation infiltrations with hyaluronic acid.

   

 • Osteosynthesis implant:

  Element used to stabilize a fracture after its reduction and prevent displacement until the bone heals.

 • Update date: 01.01.2024

Research

Tot i tenir una elevada càrrega assistencial, la recerca ha de ser i és un dels pilars del Servei de COT. És per això que el Servei desenvolupa estudis d’investigació en diferents àrees de l’especialitat, estudis que són inicialment presentats en cursos i congressos per a posteriorment ser publicats en diferents revistes mèdiques de l’especialitat nacionals i internacionals. És aquesta recerca clínica la que permet al servei avaluar els resultats obtinguts en l’activitat diària per després posar en pràctica mesures de millora continuada de la qualitat assistencial.

Dins del Servei, hi ha tres unitats que destaquen a dia d´avui per la seva activitat científica: la UTO, la unitat de peu i turmell i la unitat d´ infecció osteoarticular.

El servei manté una línia continuada d’investigació en el tractament de fractures periprotésiques i periimplants (fractures que ocorren en la proximitat d’un implant previ) que són cada vegada més freqüents i que precisen d’una alta especialització per al seu tractament. S’utilitzen conceptes biomecànics i biològics avançats i actualitzats per personalitzar el seu tractament, sent un centre punter i reconegut a Europa (AOTrauma Europa).

El Servei també està implicat en el desenvolupament de noves tecnologies informatitzades com ara la impressió 3D.

 • Update date: 01.01.2024

Teaching

Formació d’especialistes via MIR en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. També es realitza formació de residents MIR de l’especialitat d’altres Hospitals que roten pel nostre servei de forma habitual. Tutors de residents, V. Vega i A. Manent. Col·laboradors Docents, M. Velasco, A. Dominguez, M. Lalanza, R. Rivero, V. Maldonado, V. Adamuz, A. López, J. Vilanova, V. Ros, N. Boo i E. Romero.

Formació d’especialistes en Medicina Familiar i Comunitària que realitzen rotació pel nostre servei.

El Servei de COT té com Objectius Docents els proposats per la Comissió de Docència anualment, consensuats i aprovats pel Comitè de Direcció.

Formació de postgrau d’especialistes que acudeixen al nostre servei per completar la seva formació.

Formació del pregrau d’estudiants de medicina Universitat de Barcelona. Coordinació Dr. J. Miquel Sales, Professor Associat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (Campus Clínic). Col.laboradors Docents com a Professors Clínics Universitat de Barcelona en la Docencia del Grau en Medicina M. Videla, R. Sanchez, V. Vega, J. Álvarez i Ll. Font. Finalment també són col.laboradors doncents en la formació de grau: G. Molina, X. Bial, R. Torrents i MJ Muñoz.

Participation in continuing education programs in primary care, with the creation of patient referral protocols agreed with the family doctors of the outpatient clinics corresponding to the area.

Masters

Màster Presencial en Patologia i Cirurgia de Peu i Turmell. UIC (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) CSI (Consoci Sanitari Integral).

Amb durada 1 any i 2-3 places.

Courses

Cada any es realitzen diferents cursos organitzats directament pel Servei o en col·laboració directa dels seus integrants en patologies de l’especialitat. Es realitza participació activa en Cursos i Congressos així com en estades en d’altres centres.

 

Publications

Les publicacions dels treballs realitzats en revistes especialitzades és una activitat complementària a les tasques assistencial. La publicació de llibres i la col·laboració en diversos treballs multidisciplinaris i multicèntrics ajuda també en la posada al dia redundant posteriorment en la qualitat assistencial prestada als nostres pacients. Aquest any 2023 diferents membres del Servei han participat en 14 articles i/o capítols de llibres.

 • Update date: 01.01.2024