El Consorci Sanitari Integral té diferents línies d’atenció: sanitària (primària i especialitzada), sociosanitària i social.

Contacte con nosotros

Teléfonos y formularios