Cardiología

Cardiología

L’equip de Cardiologia té com a objectiu oferir una atenció cardiològica integral i excel·lent a les persones que viuen al territori d’influència del Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi (Hospital de Sant Joan Despí i Hospital General de l’Hospitalet).

Ho fa amb la voluntat de ser un servei modern i emprenedor, capaç d’oferir una assistència cardiològica especialitzada de qualitat, basat en un model organitzatiu territorial, obert i dinàmic, centrat en el pacient i accessible a la població, en coordinació amb els altres serveis sanitaris del mateix hospital i altres nivells assistencials del territori com ara l’atenció primària i l’Hospital Universitari de Bellvitge, que és el seu centre de referència de tercer nivell. Així mateix, vol integrar l’activitat assistencial amb la docència pregraduada i postgraduada i amb la recerca clínica-epidemiològica en matèria cardiovascular.

El progressiu envelliment de la població, l’augment de factors de risc i malalties cròniques, així com el fet que en els darrers anys ha millorat significativament el pronòstic de l’infart de miocardi pel millor tractament administrat en la fase aguda, ha posat de manifest la necessitat d’atendre una població creixent de pacients amb malalties cròniques cardiovasculars. Per aconseguir abordar amb èxit aquest repte, hem apostat per l’atenció integrada de Cardiologia en atenció primària, el que suposa un canvi de model organitzatiu en base territorial, centrat en el pacient, que facilita la coordinació entre els nivells assistencials i que permet als professionals de la salut treballar en equip i corresponsabilitzar-se en l’abordatge de la població amb malalties cardiovasculars. D’aquesta manera es pot atendre el pacient en el millor entorn assistencial i pel professional més adient en funció de les seves necessitats. Un altre aspecte fonamental per afrontar aquest repte amb garanties és aconseguir implicar la població i els pacients perquè participin activament en la gestió dels factors de risc i l’autogestió i cura de la seva patologia, així com en la presa de decisions de la seva malaltia. Per aquest motiu cada any organitzem en tot el territori la Setmana del Cor, conjuntament amb els professionals sanitaris dels equips d’atenció primària i els tècnics dels ajuntaments. El Servei de Cardiologia té l’acreditació SEC-Primària de la Sociedad Española de Cardiología.

El Servei de Cardiologia, que atén la població de referència a partir dels 15 anys, s’ha organitzat en diferents equips específics per oferir assistència a l’Hospital de Sant Joan Despí i l’Hospital General de l’Hospitalet en els àmbits d’hospitalització, urgències, atenció quirúrgica i atenció ambulatòria. D’aquesta manera hi ha un equip de planta d’hospitalització – Urgències – Unitat de Cures Intensives; l’equip d’imatge cardíaca i gabinet de proves cardiològiques; l’equip d’Unitat de Diagnòstic Ràpid; l’equip d’estimulació cardíaca i finalment l’equip de la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca, que ha rebut l’acreditació per part de la Sociedad Española de Cardiologia com a Unidad Comunitaria de Insuficiencia Cardiaca. El servei també es caracteritza per endegar i participar en projectes assistencials multidisciplinars, com son la Unitat d’Insuficiència Cardíaca, la Unitat de Risc Vascular, la Unitat de Rehabilitació Cardíaca, la Unitat de Cardiooncologia, així com la pròpia Atenció Integrada de Cardiologia-Atenció Primària.

El servei té una relació estreta i fluida amb l’Hospital Universitari de Bellvitge, que és el seu centre de referència terciari. A l’Hospital de Sant Joan Despí es duen a terme sessions quinzenals de Heart Team, on es discuteixen casos clínics de pacients i participen aritmòlegs, cirurgians cardíacs i hemodinamistes.

Unitats i prestacions

Hospitalització

L’assistència clínica cardiològica d’hospitalització convencional es localitza a la unitat 2 de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Hi treballen un equip mèdic de quatre especialistes amb residents d’altres especialitats, a més de l’equip d’infermeria i auxiliars. El volum anual d’ingressos és d’uns 1.700, principalment per infart de miocardi, angina, insuficiència cardíaca i trastorns del ritme cardíac. Així mateix, anualment es realitzen al voltant de 1.650 interconsultes de pacients amb patologies cardíaques que estan ingressats al centre a càrrec d’altres serveis mèdics i quirúrgics.

Urgències

Hi ha presència d’un cardiòleg al servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi tots els dies laborables en horari de 8 a 18:30 hores, així com els dissabtes al matí de 8 a 15h. A l’Hospital General de l’Hospitalet, de dilluns a divendres hi ha un consultor cardiòleg que pot atendre pacients a urgències. Des del mes de novembre de 2020 hi ha guàrdia de cardiologia de 12 hores durant els caps de setmana i els dies festius de tot l’any.

Atenció quirúrgica

El Servei de Cardiologia s’encarrega de fer l’implant de més de 250 dispositius a l’any (marcapassos DDD, VDD i VVI, Holter ECG subcutani), al voltant del 30% en règim de cirurgia major ambulatòria.

Atenció ambulatòria

• Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR). L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet disposen de consulta d’alta resolució de patologia cardiològica, que permet fer ecocardiograma en el mateix despatx i proves cardiològiques el mateix dia (prova d’esforç, Holter ECG). Totes les primeres visites derivades a Cardiologia dels hospitals es fan a la UDR. S’hi duen a terme al voltant de 2.450 visites anuals (primeres visites i successives).
• Unitat de Cardiooncologia. Des de l’any 2015, l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi disposa d’una unitat multidisciplinar integrada per oncòlegs i cardiòlegs que permet, de forma conjunta, fer un abordatge integral del pacient amb càncer. D’aquesta manera es pot fer una valoració cardiològica inicial i decidir el tipus de tractament quimioteràpic més adient per al pacient. També permet actuar davant els possibles efectes adversos cardiològics durant les tandes de quimioteràpia (com ara la insuficiència cardíaca) i facilita el seguiment a llarg termini de la possible toxicitat cardíaca dels agents quimioteràpics. Es fa valoració a més de 150 pacients oncològics i es duen a terme 300 ecocardiogrames oncològics cada any.
• Consultes externes de Cardiologia a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Es disposa de 3 consultes setmanals per atendre, en règim ambulatori, pacients complexos que acaben de ser donats d’alta de la planta de Cardiologia.
• Àrea de Risc Vascular multidisciplinari. El Servei de Cardiologia participa en una consulta específica d’hipertensió arterial i malaltia cardiovascular.
• Consulta de marcapassos. Visites de control presencial i mitjançant monitoratge remot de pacients portadors de dispositius (marcapassos, Holter ECG subcutani). S’optimitza el tipus d’estimulació i es comprova l’estat del generador. Es fan al voltant de 1.550 visites anuals.
• Consulta de Cirurgia Cardíaca. Un cirurgià de l’Hospital Universitari de Bellvitge atén, a consultes externes, una selecció de pacients tributaris de cirurgia cardíaca. Sumen al voltant de 120 pacients l’any.
• Consulta específica de la Unitat Insuficiència Cardíaca (UIC)-Miocardiopaties. A les consultes externes de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi es fa el seguiment dels pacients amb insuficiència cardíaca greu o miocardiopaties que requereixen una atenció per un cardiòleg expert en aquesta patologia. S’hi duen a terme al voltant de 300 visites l’any.
• Atenció Integrada de Cardiologia-Atenció Primària. El Servei de Cardiologia ha proposat un nou model organitzatiu basat en l’atenció integrada de cardiologia als centres d’atenció primària del territori de referència de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. L’objectiu és oferir una millora en la qualitat assistencial als pacients amb malalties del cor. Es va assignar un cardiòleg referent a cadascun dels 19 centres d’atenció primària del territori i des de l’any 2014 un cardiòleg es desplaça setmanalment al seu centre d’atenció primària per fer les visites presencials, les visites virtuals i la consultories de casos clínics o la formació continuada. Es duen a terme al voltant d’11.300 visites presencials (3.300 primeres visites i 8.000 visites successives). El Servei de Cardiologia té l’acreditació SEC-Primària de la Sociedad Española de Cardiología. Des de l’any 2021 el 40% de les visites successives son telemàtiques.
• Setmana del Cor. Des de l’any 2014, coincidint amb el Dia Mundial del Cor (29 de setembre), el servei organitza la Setmana del Cor en tot el territori d’influència de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet. Proposa diferents activitats de promoció de la salut distribuïdes entre els 19 centres d’atenció primària i els hospitals. Es fan activitats dirigides a la comunitat per promocionar els hàbits de vida cardiosaludables com la dieta mediterrània (xerrades, tallers pràctics, berenar sa, concurs de dibuix infantil) i per promoure la pràctica d’exercici físic regular (caminada popular, marxa nòrdica, bicicletada popular) i es fan també xerrades divulgatives sobre malalties del cor prevalents (càlcul de l’edat vascular, campanya “Pren-te el pols”, sexe després d’un infart, Cardioshow, etc.). Aquestes activitats s’organitzen de forma conjunta entre els professionals dels equips d’atenció primària, els cardiòlegs i les infermeres dels hospitals, i els responsables d’esport i salut dels diferents ajuntaments del territori. Durant l’any 2018 es van fer més de 115 activitats en les quals van participar més de 1.900 persones.
• Unitat de Rehabilitació Cardíaca. L’any 2016 es va iniciar el programa de Rehabilitació Cardíaca a l’Hospital General de l’Hospitalet, en grups de 8 persones que segueixen el programa durant 6 setmanes. Es tracta d’un programa multidisciplinari en què participen una infermera, una dietista, una psicòloga, un fisioterapeuta, un metge rehabilitador i un cardiòleg. Se’n beneficien uns 100 pacients l’any. Aquest programa ha estat aturat des de l’any 2018 i està previst reiniciar l’activitat assistencial durant l’any 2021.
• Unitat d’Imatge Cardíaca.
o A l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet:
 Ecocardiograma transtoràcic. Es fan al voltant de 9.300 ecocardiogrames l’any (inclosos els de la Unitat de Diagnòstic Ràpid)
 Ecocardioscòpia. Ecografia portàtil per fer a la capçalera del llit del pacient, especialment al servei d’urgències, la planta d’hospitalització i l’hospital de dia
o A l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi:
 Ecocardiograma transesofàgic: 220 casos l’any
 Ecocardiograma d’estrès farmacològic amb dobutamina o dipiridamol: 200 casos l’any
 Ecocardiograma amb contrast: 250 casos l’any
 CardioRMN: 350 exploracions l’any, funcionals, estudi de fluxes, viabilitat miocàrdica i estudi de perfusió miocàrdica amb adenosina
 TAC cardíac: 225 estudis l’any de coronariografia no invasiva
• Gabinet de proves cardíaques.
o A l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet:
 Proves d’esforç: al voltant de 1.300 ergometries l’any (incloses les de la Unitat de Diagnòstic Ràpid)
 Holter ECG: uns 3.000 monitoratges electrocardiogràfics de 24 hores
o A l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi:
 Monitoratge ambulatori de la pressió arterial (MAPA): monitoratge tensional de 24 hores a 324 pacients/any
 Tilt Test: al voltant de 65 tests de basculació l’any per estudi de síncope
 Monitoratge electrocardiogràfic de llarga durada (30 dies): cada any 50 monitoratges de 30 dies amb samarretes intel·ligents que permeten detectar arítmies i blocatges cardíacs
 Test dels 6 minuts: cada any uns 400 tests de la marxa en 6 minuts per avaluar la capacitat funcional de pacients amb cardiopaties
 Cardioversions elèctriques: unes 190 cardioversions elèctriques l’any, conjuntament amb el Servei d’Anestèsia del centre

• Hospital de dia. Unitat d’Insuficiència Cardíaca. Està ubicada a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet. Es tracta d’una unitat multidisciplinar reconeguda i acreditada com a Unidad Comunitaria de Insuficiencia Cardiaca per part de la Sociedad Española de Cardiologia. Anualment s’hi fan unes 1.800 visites mèdiques, 1.000 visites d’infermeria i 950 tractaments intravenosos (ferroteràpia, tractament diürètic, perfusió de Levosimendan o Dobutamina).

Serveis que es deriven a altres centres

• Medicina Nuclear. Cada any es deriven a CETIR al voltant de 700 Spect (tomografies computaritzades d’emissió monofotònica) de perfusió miocàrdica
• Hemodinàmica. Es deriven a l’Hospital Universitari de Bellvitge unes 650 coronariografies, 270 intervencionismes coronaris percutanis, 30 codi IAM i 6 implantacions de vàlvules aòrtiques percutànies
• Cirurgia cardíaca. Es deriven a l’Hospital Universitari de Bellvitge uns 120 pacients per cirurgia cardíaca (revascularització coronària, substitució o reparació valvular)
• Estudis electrofisiològics i ablacions. Es deriven a l’Hospital Universitari de Bellvitge al voltant de 50 estudis electrofisiològics i ablacions, i s’implanten uns 30 dispositius, com ara desfibril·ladors automàtics implantables i Teràpia de Resincronització Cardíaca

Participació en Comissions

• Comissió de Mortalitat
• Comissió de Farmàcia
• Comissió de Millora de la Pràctica Clínica
• Comissió de Tractaments de l’Àrea de Risc Vascular