Geriatria

Geriatria

Benito Fontecha Gómez Cap de Servei

La missió del Servei de Geriatria és vetllar per la salut de la gent gran al seu territori. Posa un èmfasi especial en: 

 • L’envelliment saludable 
 • La prevenció de la discapacitat 
 • La minimització de la malaltia i el seu impacte 
 • L’afavoriment de la reinserció precoç a la comunitat 
 • L’acompanyament de pacients i les seves famílies en situacions de malaltia avançada i al final de la vida 
 • La planificació de cures,  contribuir a la identificació de pacients PCC-MACA i  a la elaboració de PIICs (Plans Individualitzats d’Intervenció en Complexitat).  

La seva visió és atendre els malalts en situació de fragilitat des d’una òptica integral i integrada dintre dels diferents dispositius del territori. 

Els valors que guien el Servei de Geriatria són
 • L’atenció centrada en el pacient 
 • La presa de decisions compartida  
 • El seguiment al llarg del procés vital 
 • La priorització de problemes de salut d’una manera congruent amb els valors i preferències dels pacients. 

 

 

Compta amb unitats assistencials basades en les necessitats dels pacients:
 • Hospitalització d’aguts a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (HDSJMB) i l’Hospital General de l’Hospitalet (HGH) 
 • Suport a Urgències 
 • Hospitalització d’atenció intermèdia a l’Hospital Sociosanitari de LH. 
 • Atenció ambulatòria a les consultes externes de l’HDSJMB, equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA), Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet (HSH), hospitals de dia. 
 • Suport domiciliari a les ABS del Nord 
 • Atenció residencial:  Residència Francisco Padilla i Residència Companys Socials de LH. 

El servei treballa coordinat amb l’atenció primària de salut. 

Les  eines clau de treball son  la valoració geriàtrica integral (VGI), el coneixement dels valors i preferències dels pacients i els seus familiars,  el treball multidisciplinar i la presa de decisions compartides 

Benito Fontecha Gómez Cap de Servei

Equip
 • Lluís Reig Puig

  Cap de l’Àrea de Fragilitat.

 • Evora Betancor Santana

  Coordinadora mèdica Tutor de residents. Responsable de docència del servei.

 • Laia Navarri Sesé

  Coordinadora de Cures Pal·liatives de l’HDSJMB. Referent per a pacients oncològics avançats

 • Ana Marina Gómez Mosquera

  Metge especialista. Participa en el grup d’investigació CR3RG – Catalunya Central

 • Carmen Ferrer Ferrer

  Metge especialista. Responsable del suport a Urgències

 • Mercedes Fernández López

  Metge especialista. Trastorns cognitius i de la conducta

 • Alicia Cambra López

  Responsable de control d’infecció dins de l’Hospital d’Atenció Intermèdia

 • Esther Usandizaga Antonio

  Referent de malaltia tromboembòlica en el servei

 • Diana Ariza

  Referent de la unitat d’ortogeriatria

 • Wendy Fuentes

  Metge Especialista

 • Alexis Vila Moret

  Metge Especialista

 • Marina Isabel de Ugarte

  Referent d’Atenció pal·liativa a l’Hosp. d’Atenció Intermèdia

 • Rubén Hoyos Gallego

  Metge especialista

 • Marta Cuadrado Val

  Metge Especialista

 • Maria Laura Brítez

  Metge Especialista

 • Paula Ariana Bozin

  Metge Especialista

 • Julia Verisimo Guillén

  Metge Especialista

 • Marie Cristine Pereira

  Metge Especialista

 • Maria Jesús Juanes 

  Metge Especialista 

 • Loreto López Orenes

  Metge Especialista

 • José María Santiago Bautista

  Metge Especialista

 

 • Sessions territorials per valorar el pacient crònic complex (PCC) i la malaltia crònica avançada (MACA) 
 • Sessions amb la xarxa d’infermeria clínica. Valoracions de les propostes de pacients PCC/MACA 
 • Coordinació amb la gestió de casos del territori 
 • Coordinació amb l’atenció intermèdia del territori 
 • Participació en comitès i comissions de forma transversal (oncologia-pal·liatius, uro-oncologia, onco-hematologia farmàcia, infeccions, mortalitat…) 
 • Formació: sessions territorials (mensuals) 
 • Unitat docent multiprofessional  
 • Avaluació de:  
  • L’índex de fragilitat en pacients oncològics 
   • Ginecologia 
   • Urologia 
  • L’índex de fragilitat en cirurgia vascular 
Línies
Hospitals de dia

 • Informació sobre malalties o procediments

  • Atenció a les transicions 
  • Polifarmàcia – Prescripció adequada 
  • Delírium 
  • Portadors de gèrmens multiresistents 
  • Avaluació de fragilitat avançada, índex de fragilitat i implantació NECPAL 4.0 
  • Adequació de l’Esforç Terapèutic. 
  • Abordatge de les sol·licituds de ajuda a morir dins del servei.  
  • Avaluació i abordatge de les síndromes geriàtriques.