Infermeria

Presentació

Dolors Pintado Responsable metodològica, gestora infermera dins del procés de desenvolupar assistència i de la formació continuada.

L’equip d’infermeria té com a objectiu oferir una atenció integral, individualitzada  i excel·lent a les persones que viuen al territori del Baix Llobregat i a l’Hospitalet Nord.  

El marc conceptual del Model infermer d’atenció estableix quin es el nostre cos de coneixement i com actuem els professionals. Per tenir cura de les persones, els infermers del CSI, seguim les teories de Virginia Henderson, que estableix catorze necessitats bàsiques. Valorant en nivell de satisfacció d’aquestes, identifiquem les fonts de dificultat de les no satisfetes, per planificar la intervenció dirigida a complementar: la força, la voluntat o els coneixements que falten a la persona, amb la seva participació. I les de Madelin Leininger, que centra la intervenció en el respecte als valors, les creences, la forma de vida i la cultura de la persona,  per proporcionar unes cures eficaces. 

La infermera intervé sobre la persona i el seu entorn fent
 1. Educació, per donar-li els coneixements per ser el més autònoma possible en la presa de decisions pel manteniment de la salut i/o per l’adaptació a una nova situació de salut. I el coneixement necessari per fer un ús adequat dels recursos sociosanitaris del sistema. 
 2. Suport emocional, estableix una comunicació terapèutica mitjançant l’escolta activa per facilitar que identifiqui els seus mecanismes d’afrontament davant les situacions de salut en que es troba. 
 3. Suplència, d’aquelles activitats que ella faria si tingués el coneixement, la força o la voluntat per fer-ho. 
 4. Aplicació de tècniques pel diagnòstic i/o tractament  de la seva situació de salut. 
 5. Vigilància i control per detectar i preveure possibles complicacions 

 

La infermera està al servei del ciutadà sent el garant del seu procés de salut. Desenvolupa l’atenció des de les unitats de cures infermeres inserides en els diferents processos organitzatius. Participant en els diferents dispositius assistencials, treballant en equips multidisciplinaris.  

Comissions i comitès

Participació en Comissions i comitès: 

 • Comissió Mortalitat 
 • Comissió Farmàcia 
 • Comissió Millora de la Pràctica Clínica 
 • Comissió d’investigació 
 • Comissió Infeccions 
 • Comissió d’hemoteràpia 
 • Comissió de Nutrició 
 • Comissió de caigudes 
 • Comissió de contencions 
 • Comissió d’accessos venosos 
 • Comitè d’ètica 
 • Comitè de direcció de Centre 
 • Comitè executiu del CSI 
 • Comissió Infermera CS

Dolors Pintado Responsable metodològica, gestora infermera dins del procés de desenvolupar assistència i de la formació continuada.

Equip de comandaments
 • Andres Abad

  Responsable de la gestió de les unitats de cures infermeres en l’àmbit ambulatori i de l’assistència que presten

 • Adela Morcillo

  Consulta externa

 • Jose Manuel Tinoco

  Centres d'atenció especialitzada

 • Catalina Padilla

  Responsable de docència

 • Sandra Saborit

  Hospital de dia

 • Lourdes Alavedra

  Gabinet de proves

 • Isabel Bueno

  Procés de Tractament de malaltia renal avançada

 • Miquel Angel Ibañez

  Diagnòstic per la imatge

 • Daniel Caballero

  Diagnòstic per la imatge

 • Inma Garçon

  Intervencions quirúrgiques

 • Seve Ballesteros

  Intervencions quirúrgiques

 • David Martínez

  Intervencions quirúrgiques

 • Vanesa Osuna

  Intervencions quirúrgiques

 • Rosa Marti

  Intervencions quirúrgiques

 • Isabel Rosell

  Cirurgia sense ingrés

 • Maite Pescador

  Urgències

 • Nuria Bartolomé

  Urgències

 • Manuel Sánchez

  Urgències prehospitalàries

 • Bety Caro

  Assistent d'unitats d'aguts

 • David Casas

  Assistent d'unitats d'aguts

 • Carmen Roldan

  Assistent d'unitats d'aguts

 • Eva Belchi

  Assistent d'unitats d'aguts

 • Merce Pi

  Assistent d'unitats d'aguts

 • Tarsila Macias

  Assistent d'unitats d'aguts

 • Isabel Benítez

  Atenció sociosanitària

 • Pilar López

  Atenció sociosanitària

 • Beatriz Canalis

  Àrea Maternoinfantil

 • Cristina Borlado

  Hospitalització a Domicili

 • Montse Muñoz

  PADES

 • Almudena Valeiras

  Assistent de crítics

Amb el suport transversal a tots els àmbits d’atenció
 • Olga Marco

  Planificació de dotacions

 • Almudena Leal

  Planificació de dotacions

 • Lucre López

  Vigilància i control d’infeccions

 • Blanca Vila

  Vigilància i control d’infeccions

 • Elena González

  Esterilització

Cures durant l’ingrés per processos quirúrgics i mèdics; aguts, crònics i sociosanitaris: hospitalitzades i a domicili
Cures en els processos d’intervenció quirúrgica
Cures en situació d'urgència, emergència o situació greu de salut en l’àmbit hospitalari i prehospitalari
Atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona i al binomi mare-nadó
Cures de final de vida,  hospitalitzades i a domicili
Suport i educació en processos crònics: neurològic, cardiovascular, respiratori, renal, digestiu, hematològic, demència, dolor i diabetis
Suport i educació per alteració de la mobilitat: Fibromiàlgia, reumatologia, ortopèdia i traumatologia.
Screening, suport i educació en processos oncològics
Cures i tècniques per la prevenció i/o recuperació de la integritat cutània: ferides quirúrgiques, ferides cròniques i estomes
Educació, aplicació de procediments i cures pel tractament substitutiu renal: diàlisi peritoneal i hemodiàlisi
Procediments i cures per aplicació de tractaments i realització d’exploracions
Procediments de diagnòstic per la imatge