Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Presentació

Josep Miquel Sales Pérez Responsable de la Unitat de Maluc

Les malalties o patologies del Sistema múscul esquelètic són les que afecten al desenvolupament, conservació i restabliment de la forma i de la funció de les extremitats i la columna vertebral i les seves estructures associades.

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) del Consorci Sanitari Integral està orientat a donar una atenció personalitzada, especialment quirúrgica als pacients afectats d’alteracions degeneratives o traumàtiques de l’aparell locomotor.

La seva activitat assistencial està enfocada a l’estudi, valoració clínica, diagnòstic, prevenció i tractament de les patologies del sistema múscul esquelètic d’origen degeneratiu o traumàtic. L’interès de donar una atenció de qualitat professional se centra en obtenir la millor resposta a les necessitats de la nostra població obtenint així un índex elevat de satisfacció percebuda pels nostres pacients afectes de patologies del sistema múscul esquelètic d’extremitats i columna vertebral.

Al Servei es realitza també formació continuada dels seus integrants per poder oferir una assistència actualitzada i de qualitat a la població. El control de qualitat és habitual mitjançant la realització de sessions clíniques generals i específiques per a la valoració dels pacients tractats i els resultats obtinguts.

Té relació directa amb els Serveis de Reumatologia, Unitat de Clínica del Dolor i Rehabilitació, estant tots emmarcats dins de l’Àrea de l’Aparell Locomotor.

Activitat Assistencial

El servei de COT ofereix assistència especialitzada a

 • Hospital de Sant Joan Despí.
 • Hospital General de l’Hospitalet.
 • Centres d’Assistència Especialitzada (CAE) Torrassa, Cornellà i Sant Feliu.

 

Tipus d'activitat
 • Urgències
 • Hospitalització

  Tipus d’Ingressos

  • Programat o convencional: Pacient quirúrgic o no quirúrgic ingressat per a cirurgia electiva o que necessita ingrés per a estudi.
  • Urgent:Pacient quirúrgic o no quirúrgic ingressat per urgències.
  • Fast-Track: Ingrés per a cirurgia electiva protètica de maluc o genoll, de característiques similars a l’ingrés habitual amb una estada estimada entre tres i quatre dies.
  • CMA (Cirurgia major ambulatòria): El malalt passa unes hores a l’Hospital i després torna al seu domicili o residència sense ingressar. El procediment clínic o quirúrgic és menys traumàtic que el que necessita un ingrés habitual i les característiques del malalt ho permeten. L’entrada a l’hospital és a través de la Unitat de Cirurgia sense Ingrés (UCSI). Exemples: alliberament del nervi mitjà, alliberament de beines tendinoses, dits en ressort, De Quervain, exèresi de ganglions, tumoracions benignes de parts toves, retirada de material d’osteosíntesi, cirurgia òssia petita, petites osteosíntesi, cirurgia de l’epicondilitis, artroscòpies de genoll, hallux valgus, dits en martell, etc.
 • Quiròfans. Cirurgia d’urgències i programada.
 • Consulta ambulatòria presencial i telemàtica Hospitalària, distribuïda per Unitats.
 • Consulta ambulatòria presencial i telemàtica d’Atenció Especialitzada (CAE):
  • Ronda la Torrassa
  • Cornellà de Llobregat
  • Sant Feliu de Llobregat

Membres de l'equip

Els professionals mèdics són responsables de l’estudi, diagnòstic i tractament de les patologies que afecten el sistema musculoesquelètic, tant d’origen traumàtic com degeneratiu, quirúrgiques o no quirúrgiques. Així mateix, els professionals són responsables del control i millora de la qualitat assistencial. 

Josep Miquel Sales Pérez Responsable de la Unitat de Maluc

Unitat d'Extremitat Superior
 • Rubén Sánchez Naves

  Responsable de la Unitat d'Extremitat Superior

 • Natalia Llorens Vilafranca

 • María José Muñoz Arnedo

  Responsable de l’Àrea de l’Aparell Locomotor

 • Nuria Redón Montojo

 • Rafael Reina Sants

 • Lázaro Saz Delort

 • Vanesa Vega Ocaña

  Tutora dels metges interns residents (MIR)

 • Miquel Velasco Roca

Unitat de Columna
 • Roser Torrents Orrit

  Responsable de la Unitat de Columna

 • Vanesa Maldonado Fuentes

 • Ariadna Caparros García 

Unitat de Maluc
 • Josep Miquel Sales Pérez

  Responsable de la Unitat de Maluc

 • Vanesa Adamuz Medina

 • Albert González Navarro

 • Marc Puigbert Velazco

 • Alejandro Poal-Manresa Cantarell

 • Vanesa Ros Munné

Unitat de Genoll
 • Pablo Fernández Valderas

 • Xavier Bial Vellvé

  Responsable de la Unitat de Genoll

 • Carlos Solano Porta

  Consultor Senior

 • Jordi Álvarez San Nicolás

  Col·laborador docent del metges interns residents (MIR)

 • Carlos Barcons Bellido

 • Abraham Cambero Vall

 • Miguel Federico Delclos Hartwig

 • Mireia Lalanza Martínez

 • Josep Planas de Martí

 • Roberto Rivero Sosa

 • María Elena Rodrigo López

 • Carlos Rojas Couto

Unitat de Peu i Turmell
 • Jorge Román Verdasco

 • Nuria Boo Gustems

 • Alejandro Domínguez Sevilla

 • Laia López Capdevila

 • Jordi Montanya Manich

 • Alejandro Santamaria Fumás

Unitat de Traumatologia i Ortogeriatria
 • Miquel Videla Ces

  esponsable de la Unitat de Traumatologia i Ortogeriatria

 • Manel Lafuente Salinas

 • Ana López Louzao

 • Andrea Manent Molina

 • Guillem Molina Olivella

 • Victor Antonio Rodriguez Roiz

 • Eudald Romero Pijoan

  Responsable d’urgències

 • Joan Vilanova Laguna

Metges en Formació de l'Especialitat (Residents MIR)
 • Clara Dolz Feliu

 • Beatriz Mirón Dominguez

 • Amaia Endemaño Lucio

 • Daniel Alejandro Gonçalves Cachutt

 • Olga Torrent Alsina

 • Anna Maudos Segarra

 •  Álvaro Pomar Matias

Centre d'Atenció Especialitzada
 • Mouin Kanj Raad

 • Sandra Lasurt Bachs

 • Manuel Mañá Fernández

 • Ferran Nadal Garcia 

 • Ramón Ortín Oliete

Unitats i prestacions

El servei està integrat per diferents Unitats d’alta especialització per millorar l’assistència. L’estreta col·laboració entre les unitats aporta un valor afegit en l’atenció integral dels pacients que són atesos. Aquesta col·laboració és ampliada quan se sol·licita o presta de forma conjunta amb altres especialitats de l’Hospital.

Existeixen tractaments comuns en diferents unitats, existint coordinació conjunta per a la seva aplicació de forma adequada, com ara infiltracions amb plasma ric en plaquetes (factors de creixement) o viscosuplementació. El servei de COT col·labora amb el servei d’hematologia aplicant protocols d’estalvi de sang, especialment en aquells procediments que puguin requerir transfusió, la qual cosa redunda en menor morbiditat i millors resultats clínics.

Aquells pacients que requereixen tractaments dels que no disposem en el nostre centre per estar fora de la nostre cartera de serveis (estudis, especialitats i tractaments no disponibles al CSI) són orientats al centre de referència establert.

Unitat d'Extremitat Superior
Unitat de Columna Vertebral (raquis)
Unitat de Cirurgia del Maluc
Unitat de Cirurgia del Genoll
Unitat de Cirurgia del turmell i del peu
Unitat de Traumatologia i de Ortogeriatria

Informació sobre malalties o procediments

 • Artrosi

  Malaltia degenerativa del cartílag articular que ocasiona dolor i inflamació de les articulacions provocant limitacions en la funció i en la vida diària. El seu tractament està dirigida a la millora de la funció i la desaparició o millora del dolor. El millor tractament és la prevenció però en casos ja instaurats s’ha de fer un tractament personalitzat al pacient i a l ‘articulació afecta. En funció de la necessitat funcional, edat del pacient i el grau de desgast articular, el tractament està dirigit des de la correcció de factors que provoquen l’alteració i preservar la seva funció no dolorosa retardant l’evolució patològica, fins a la substitució protèsica adequant els diferents models de implants i materials per aconseguir els millors resultats.

 • Pròtesis articular

  Substitució de les superfícies articulars afectades per un implant artificial que realitza la funció de moviment i suport de l’articulació amb millora o eliminació del dolor ocasionat per la malaltia articular.

 • Revisió o recanvi d'una pròtesi articular

  Cirurgia per reemplaçar una pròtesi existent que ha arribat al final de la seva vida útil per causes d’afluixament mecànic o infecció. És una cirurgia d’alta complicació.

 • Infiltració

  Procediment pel qual i mitjançant una injecció, s’administra de forma local una substància farmacològica o obtinguda del propi pacient, per millorar la patologia i el dolor ocasionat per una malaltia. Les infiltracions poden tenir efecte antiinflamatori, regeneratiu i / o de suplementació. D’utilització habitual són les infiltracions amb plasma ric en plaquetes, obtingut per extracció i manipulació de sang del propi pacient i les infiltracions de viscosuplementació amb àcid hialurònic.

 • Implant d'osteosíntesi

  Element utilitzat per realitzar l’estabilització d’una fractura després de la seva reducció i evitar el desplaçament fins a la curació de l’os.

Investigació

El Servei desenvolupa estudis d’investigació en diferents àrees de l’especialitat, estudis que són publicats posteriorment en diferents revistes mèdiques de l’especialitat nacionals i internacionals. L’objectiu dels estudis és avaluar els resultats obtinguts en l’activitat diària per després posar en pràctica mesures de millora continuada de la qualitat assistencial.

Especial rellevància dins de l’activitat del Servei, hi ha el tractament quirúrgic per a la resolució del peu de Charcot (seqüela per artropatia en fase avançada de la Diabetis Mellitus), sent el nostre Centre pioner a nivell nacional.

El servei manté una línia continuada d’investigació en el tractament de fractures periprotèsiques i periimplants (fractures que ocorren en la proximitat d’un implant previ) que són cada vegada més freqüents i que precisen d’una alta especialització per al seu tractament. S’utilitzen conceptes biomecànics i biològics avançats i actualitzats per personalitzar el seu tractament, sent un centre punter i reconegut a Europa (AOTrauma Europa).

El Servei també està implicat en el desenvolupament de noves tecnologies informatitzades com ara la impressió 3D i la telemedicina per millorar l’estudi i tractament de diferents patologies.

Activitat docent

Formació d’especialistes via MIR en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. També es realitza formació de residents MIR de l’especialitat d’altres Hospitals que roten pel nostre servei de forma habitual. Tutors de residents, A. Santamaría i V. Vega. Col·laboradors Docents, M. Velasco, A. Dominguez, M. Lalanza, V. Maldonado, V. Adamuz i A. López.

Formació d’especialistes en Medicina Familiar i Comunitària que realitzen rotació pel nostre servei.

El Servei de COT té com Objectius Docents els proposats per la Comissió de Docència anualment, consensuats i aprovats pel Comitè de Direcció.

Formació de postgrau d’especialistes que acudeixen al nostre servei per completar la seva formació.

Formació del pregrau d’estudiants de medicina Universitat de Barcelona. Coordinació Dr. J. Miquel Sales, Professor Associat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (Campus Clínic). Col·laboradors Docents com a Professors Clínics Universitat de Barcelona en la Docencia del Grau en Medicina, M. Videla, R. Sanchez, V. Vega, J. Álvarez. Tots els facultatius col·laboren amb la formació pre i postgrau.

Participació en programes de formació continuada en atenció primària, amb la creació de protocols de derivació de pacients consensuats amb els metges de família dels ambulatoris corresponents a l’àrea.

Metges
 • Màster Presencial en Patologia i Cirurgia de Peu i Turmell.
  UIC (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) CSI (Consorci Sanitari Integral).
  Durada 1 any (1 octubre 2019-30 Setembre 2020).
  Crèdits 70. Places 2-3 places
Cursos
 • Màster Presencial en Patologia i Cirurgia de Peu i Turmell.
  UIC (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) CSI (Consorci Sanitari Integral).
  Durada 1 any (1 octubre 2019-30 Setembre 2020).
  Crèdits 70. Places 2-3 places.
Publicacions
 • Màster Presencial en Patologia i Cirurgia de Peu i Turmell.
  UIC (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) CSI (Consorci Sanitari Integral).
  Durada 1 any (1 octubre 2019-30 Setembre 2020).
  Crèdits 70. Places 2-3 places.