Farmàcia

Farmàcia

El Servei de Farmàcia del Complex Hospitalari Moisès Broggi és un servei general clínic que té com a objectiu principal l’ús segur dels medicaments amb la màxima excel·lència. Actua com un servei de suport de l’activitat assistencial. S’ocupa de cobrir les necessitats farmacoterapèutiques de la població mitjançant la selecció, l’adquisició, la preparació, el control, la dispensació i la informació dels medicaments perquè s’usin adequadament, en base a criteris de seguretat, eficàcia i eficiència derivats de l’evidència científica. Comparteix, amb la resta de serveis clínics, el repte d’assolir la continuïtat dels tractaments en els diferents nivells assistencials.

Eduard Hidalgo Albert

Facultatius
 • Berta Gracia Garcia

 • Eduard Hidalgo Albert

 • Laura Losa López

 • Anna Murgadella Sancho

 • Ana Puebla Villaescusa

 • Núria San Juan Martínez

Administratius
 • Alexis Roca Lopez

 • Juan Francisco Parra Garcia

 • Juan Pablo Antón

 • Daniel Pareja Camacho

Tècnics de Farmàcia (titulars)
 • Antonia Piernagorda Sarabia

 • Cristina Garcia Paredes

 • Elisabeth Lara Córdoba

 • Felipe Raurell Ibernon

 • Ismael Becerra Peña

 • Joan Giros Girbau

 • José Gámez Lechuga

 • Laura M. Melgarejo Hernández

 • Maria Carmen Quero Soler

 • Margarita Franco Cuyás

 • Mariela Moreno Rodriguez

 • Mireia Iserte Labella

 • Noelia García Moltalvo

 • Rebeca Vílchez Reyes

 • Silvia  Hinojo Melero

 • Vanesa Martinez Puga

 • Miriam Vela Pérez

 • Jesús Morales Arriaza

Gestió logística / economicofinancera
Gestió clínica: dispensació
Gestió clínica: tecnologia farmacèutica
Gestió clínica: atenció farmacèutica
Gestió clínica: seguretat
Gestió clínica: participació en comissions clíniques i grups de treball

 • • Lliurament a CatSalut de dades periòdiques sobre ús i despesa de medicaments en situacions especials (covid19, immunoglobulines, etc.)
  • Complementació indicadors VINCAT i 7Vincat.
  • Revisió periòdica RPT onco-hematologia.