Docència

Fons documental

El Consorci disposa de diferents recursos que conformen un fons documental per tal que els seus professionals puguin desenvolupar amb qualitat la seva activitat assistencial, investigadora i docent.

  • Els centres hospitalaris disposen d'una biblioteca especialitzada en ciències de la salut, que és oberta a tots els professionals del Consorci i als estudiants que estan en el seu període de formació.
     
  • Els professionals sanitaris poden accedir als recursos bibliogràfics que ofereix la “Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya (BVSalut)”.
     
  • Els professors associats de la Universitat de Barcelona tenen accés a la biblioteca digital del “Centre de Recursos per al aprenentatge i la investigació (CRAI)” de la Universitat de Barcelona. Altres facultatius, no professors, amb tesi doctoral i certificats de professors-col·laboradors clínics, expedits per la Universitat de Barcelona, tenen també l'accés al CRAI.
     
  • Els alumnes poden fer les seves consultes en les biblioteques de la Universitat de Barcelona.